Blog ma na celu popularyzację zagadnień związanych z zabytkową architekturą, krajobrazem kulturowym i problematyką ochrony, konserwacji oraz adaptacji obiektów zabytkowych.
Blog > Komentarze do wpisu

Maculce

Niniejszy wpis dotyczy bardzo skromnego i zazwyczaj niedostrzeganego detalu występującego w historycznej architekturze – maculców. Są to niewielkie czworokątne otwory będące pozostałością w murze po poziomych belkach rusztowań. Maculce przeważnie występują w ceglanej architekturze gotyckiej,  tam gdzie stosowano wysokie rusztowania. Świadczą o technologii ówczesnej budowy, dają wyobrażenie o rozpiętości rusztowań, profilach belek konstrukcyjnych, a przede wszystkim stanowią wbrew pozorom cenny akcent charakteryzujący średniowieczne budownictwo. Niestety na przestrzeni dziejów podczas remontów budynków maculce często zamurowywano. Postrzegano je jako zupełnie bezużyteczne i przypadkowe otwory, ułatwiające  oraz przyśpieszające proces erozji ceglanych elewacji. W XX w. maculce okazały się także znakomitymi kryjówkami a także miejscami gniazdowania miejskich gołębi i pustułek. W efekcie szlachetna ceglana elewacja  pokrywała się odrażającą warstwą białej substancji zawierającej kwas fosforowy atakujący i niszczący substancję budowlaną. Tymczasem według prawidłowych wskazań konserwatorskich, otwory po belkach rusztowaniowych powinno się chronić i zabezpieczać, traktując je jako integralny element historycznej architektury. Sposobem na zabezpieczenie maculców przed gołębiami jest zamurowanie otworu na sucho przy pomocy cegieł lub ich kawałków.

Baszta Sandomierska, Wawel, maculce

Maculce widoczne w murach Baszty Sandomierskiej na Wawelu. ( fot. P. Skucha, wrzesień 2010 r.)

Baszta Sandomierska, Wawel, maculce

Baszta Sandomierska na Wawelu. ( fot. P. Skucha, wrzesień 2010 r.)

Baszta Senatorska, Wawel, maculce

Maculce widoczne w murach Baszty Senatorskiej na Wawelu. ( fot. P. Skucha, wrzesień 2010 r.)

Kościół św. Piotra i Pawła

Maculce "zamurowane" cegłami na sucho w południowej elewacji transeptu kościoła Jezuitów św. Piotra i Pawła w Krakowie. ( fot. P. Skucha, wrzesień 2010 r.)

Kościół św. Piotra i PawłaPołudniowa elewacja transeptu kościoła św. Piotra i Pawła w Krakowie. ( fot. P. Skucha, wrzesień 2010 r.)

piątek, 24 września 2010, zabytkowo

Polecane wpisy

  • Zabezpieczenie Willi Pod Berłem

    Nawiązując do materiału, który opublikowałem tutaj 8 września 2013 r. zamieszczam zdjęcie ojcowskiej Willi Pod Berłem wykonane 30 sierpnia 2014 r. Na skutek nag

  • Czujniki pęknięć

    Kościół w Helu został wybudowany w XV w. w stylu gotyckim. Od 1972 r. budynek jest siedzibą Muzeum Rybołówstwa – oddziału Centralnego Muzeum Morskiego w G

  • Twierdza Zamość cz. 1

    W Zamościu trwają intensywne prace związane z rewitalizacją oraz rekonstrukcją fortyfikacji bastionowo - kurtynowych otaczających Stare Miasto. W skali kraju je