Blog ma na celu popularyzację zagadnień związanych z zabytkową architekturą, krajobrazem kulturowym i problematyką ochrony, konserwacji oraz adaptacji obiektów zabytkowych.
Blog > Komentarze do wpisu

Zabezpieczenie Willi Pod Berłem

Nawiązując do materiału, który opublikowałem tutaj  8 września 2013 r. zamieszczam zdjęcie ojcowskiej Willi Pod Berłem wykonane 30 sierpnia 2014 r.

Na skutek nagłośnienia planów rozbiórki Willi Pod Berłem oraz domu mieszkalnego ze spichlerzem „Jastrzębska” oraz licznych protestów środowisk lokalnych, podjęto próby ratowania zabytków  będących w złym i stale pogarszającym się stanie technicznym.

 

W grudniu 2013 r. Ojcowski Park Narodowy wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskami o dotację na remont Willi Pod Berłem  (na kwotę 92.491,81 PLN) i domu „Jastrzębska” (na kwotę 199.945,82 PLN). W efekcie Ojcowski Park Narodowy otrzymał dotację w wysokości 20 000 PLN na remont Willi Pod Berłem oraz 17 000 PLN dla domu „Jastrzębska”.

 

Na zdjęciu widoczne są prace polegające na zabezpieczeniu i rekonstrukcji ściany piwnicy w południowo – zachodnim narożniku budynku. Przy okazji rozebrano  zniszczone drewniane schody przylegające do przedmiotowej ściany i prowadzące do wejścia na parterze.

W ramach prac zaplanowanych na 2014 r. przewidziano także zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych wraz z uzupełnieniem oszklenia.

W skali całej kubatury zabytkowego budynku, podjęte prace stanowią zaledwie ułamek rzeczywistych potrzeb, jednak umożliwiają wykonanie doraźnego zabezpieczenia i robót najbardziej niezbędnych. Ponadto oznaczają pozytywny zwrot w polityce dbałości o ratowanie ojcowskich zabytków.

 

Źródła:

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/Urzad_Marszalkowski_Wojewodztwa_Malopolskiego.html

http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/Ochrona_zabytkow_Malopolski_2014.pdf

Pod Berłem 30.08.2014

 niedziela, 08 lutego 2015, zabytkowo

Polecane wpisy

  • Czujniki pęknięć

    Kościół w Helu został wybudowany w XV w. w stylu gotyckim. Od 1972 r. budynek jest siedzibą Muzeum Rybołówstwa – oddziału Centralnego Muzeum Morskiego w G

  • Twierdza Zamość cz. 1

    W Zamościu trwają intensywne prace związane z rewitalizacją oraz rekonstrukcją fortyfikacji bastionowo - kurtynowych otaczających Stare Miasto. W skali kraju je

  • Twierdza Zamość cz. 2

    Ekspozycja muzealna przeplata się z wprowadzoną do wnętrza budynku funkcją handlowo - usługową. (fot. P. Skucha, maj 2012)  Replika armaty wewn