Blog ma na celu popularyzację zagadnień związanych z zabytkową architekturą, krajobrazem kulturowym i problematyką ochrony, konserwacji oraz adaptacji obiektów zabytkowych.
O autorze
Zakładki:
KONTAKT: Piotr Skucha, e-mail: pskucha@wp.pl
Kopiowanie, publikowanie i wykorzystywanie treści zamieszczonych na niniejszym blogu bez wcześniejszej konsultacji z jego autorem jest absolutnie zabronione!
Kopiowanie zdjęć lub ich fragmentów bez zgody autora jest zabronione. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
ARCHITEKTURA MILITARIS:
CZASOPISMA:
DEFINICJE:
INSTYTUCJE:
KONSERWACJA ZABYTKÓW
PARKI KULTUROWE:
SKANSENY I MUZEA:
STRONY O ZABYTKACH:
STRONY PRZYJACIÓŁ I INNE GODNE POLECENIA:
URZĘDY:
WYBITNE POSTACIE:
ZABYTKI TECHNIKI:
ZABYTKOWA KOLEJ:
piątek, 28 stycznia 2011

Przedstawiam kilka zdjęć z niezwykle urokliwego Muzeum Wsi Liptowskiej w Pribylinie. Skansen powstał stosunkowo niedawno bo w 1991 r. ale ilość eksponatów i jakość ekspozycji jest imponująca. Zasadnicza część Muzeum dotyczy historycznej architektury o cechach regionalnych typowych dla Ziemi Liptowskiej. Godny uwagi jest fakt, że część obiektów i to o całkiem pokaźnej kubaturze pochodzi z obszaru gdzie utworzono sztuczne jezioro. Wśród nich jest przede wszystkim znakomicie zrekonstruowany gotycki kościół Matki Bożej z Liptowskiej Mary oraz wspaniały gotycko renesansowy kasztel z Priżkowiec – najstarsza ziemiańska siedziba Liptowa. W zasadzie potrzeba  ocalenia i przeniesienia zabytków na nowe miejsce  była jednym z głównych powodów utworzenia skansenu. Zrekonstruowanie budynków w Prybylinie  jest znakomitym przykładem „przemieszczenia” czyli zabiegu mającego na celu ochronę obiektu przed zniszczeniem na skutek przemian środowiska, ( w tym przypadku budowy dużego zbiornika wodnego ) podejmowanego w ostateczności wobec braku możliwości zachowania i zabezpieczenia  zabytku w  jego oryginalnym położeniu.  Zastosowanie tej metody wiąże się ze zmianą otoczenia budynku, projektowanego w określonym środowisku związanym z czynnikami otoczenia takimi jak krajobraz, zagospodarowanie terenu, kontekst kulturowy, historyczny oraz funkcjonalny. Czynniki brane pod uwagę przez projektantów i inwestorów budynku w związku z jego przemieszczeniem przestają istnieć, dlatego zabieg wymaga skrupulatnych prac nad ukształtowaniem i dostosowaniem nowego otoczenia. O ile w warunkach zurbanizowanych jest to niezwykle trudne to w przestrzeni otwartej, zdominowanej przez przyrodę zazwyczaj się udaje. W Muzeum Wsi Liptowskiej wrażenie robi skala przeniesionych i zrekonstruowanych budynków a także dokładność rekonstrukcji i niezwykle umiejętne wkomponowanie zabytkowej architektury w krajobraz.

Muzeum Wsi Liptowskiej

Kasztel z Pariżkowiec - świetny przykład przemieszczenia  i umiejętnego wyeksponowania dużego budynku zabytkowego. ( fot. P. Skucha, lipiec 2010 r.)

Kościół z Liptowskiej MaryDoskonała aranżacja przestrzenna przemieszczonego kościoła z Liptowskiej Mary. W obrębie murów otaczających kościół  zaaranżowano nawet układ historycznego  cmentarza. Budynki w Muzeum Wsi Liptowskiej zostały bardzo umiejętnie wkomponowane w krajobraz. Zwiedzającego otacza sceneria do zludzenia autentycznego układu dawnej liptowskiej osady. Żadnych zbędnych reklam, budek z jedzezniem blaszanych koszy na śmiecie itp...  W tle szczyty gór, wokół las, rewelacyjna atmosfera. ( fot. P. Skucha, lipiec 2010 r. )

Liptowskie chałupy Chałupy zorientowane szczytami do drogi - charakterystyczny układ  wystepujący m.in. na Orawie i w regionie liptowskim. ( fot. P. Skucha, lipiec 2010 r. )

KuźniaKuźnia. Wewnątrz odtworzone wyposażenie. ( fot. P. Skucha, lipiec 2010 r. )

Szałasy pasterskie

Szałasy pasterskie - zabytki szybko znikające z krajobrazu gór i najbardziej podatne na znieszczenie. ( fot. P. Skucha, lipiec 2010 r. )

chata( fot. P. Skucha, lipiec 2010 r. )

chata( fot. P. Skucha, lipiec 2010 r. )

cmentarzAranżacja historycznego cmentarza przykościelnego. ( fot. P. Skucha, lipiec 2010 r. )

czwartek, 13 stycznia 2011
niedziela, 09 stycznia 2011

kolce przeciw ptakom

 

Zabawny przypadek paradoksalnego i opacznego potraktowania kolców zabezpieczających przeciw ptakom. Jak wiadomo ptactwo nie sprzyja zabytkom a miejskie gołębie są utrapieniem właścicieli i zarządców  budynków. Tutaj ptasia rodzina osiedliła się we wnęce przy Bramie Floriańskiej w Krakowie. Kolce zabezpieczające zostały przez ptaki wykorzystane jako „konstrukcja słupowa utrzymująca ściany” gniazda. Sądząc po wyglądzie było to najprawdopodobniej gniazdo kosa. Jak widać nisza w murze bywa też elementem niszy ekologicznej. Przymocowane od spodu do gzymsów kolce często wykorzystują też jaskółki oknówki. Ileż uroku ma w sobie w wiosenne wieczory  iluminowana średniowieczna architektura murów obronnych, gdy podziwiamy ją przy akompaniamencie miłosnej pieśni kosa…

niedziela, 02 stycznia 2011

Na forcie Luneta Warszawska ( Bastion IVa / Fort 12 )przy ul. Kamiennej postępują prace polegające na zabezpieczeniu najbardziej zniszczonych i narażonych na zniszczenia elementów budowli.

Luneta Warszawska

Kaponiera szyjowa fortu Luneta Warszawska. Widoczne rozległe ubytki cegieł, wysolenia, zacieki i uszkodzenia lica muru, stan z marca 2010 r. ( fot. P. Skucha)

Luneta Warszawska

Kaponiera szyjowa fortu Luneta Warszawska w trakcie prac konserwatorskich. Stan z 2 stycznia 2011 r. ( fot. P. Skucha)

Luneta Warszawska

( fot. P. Skucha, styczeń 2011 r.)

Luneta Warszawska

( fot. P. Skucha, styczeń 2011 r.)

Uszkodzenia murów  kaponiery szyjowej były spowodowane przede wszystkim niedrożnym systemem odprowadzania wody z tarasu – galerii strzeleckiej na kaponierze oraz niewłaściwym i prowizorycznym odprowadzeniem wody deszczowej z poziomu tarasu przed blokiem kawaliery. W efekcie wilgoć przez dziesięciolecia penetrowała strukturę murów powodując wypłukanie spoin, obfite wysolenia, uszkodzenia kamiennych detali a przede wszystkim erozję cegieł  i rozległe ubytki lica muru.

Na powyższych  zdjęciach widoczny jest efekt prac konserwatorskich. W miejscu najbardziej zniszczonym uzupełniono spoiny i ubytki w tkance muru. Zastosowano przy tym na ile to było możliwe  historyczne cegły z odzysku. Mur oczyszczono i zabezpieczono. Sądząc po soplach u wylotów rzygaczy zrekonstruowano też i udrożniono system odwodnienia tarasu co było koniecznym warunkiem dalszych prac.

Luneta Warszawska

( fot. P. Skucha, styczeń 2011 r.)

Widoczne na zdjęciu zadaszenie służy zabezpieczeniu kazamat, w których w latach 40 – tych znajdowały się cele więzienne. Wcześniej inwestor w celu osuszenia sklepień usunął ze stropu płaszcz ziemny.

"Jeśli więc ktoś zechce zapoznać się ze starymi domami, stodołami, jeśli chce zbliżyć się do prawdziwego piękna, które odchodzi, winien zjechać z gładkiego traktu na boczną, mniej uczęszczaną i zazwyczaj bardziej wyboistą drogę. Tam nowoczesność nie zdążyła jeszcze rozprawić się z dniem wczorajszym".
Wiktor Zin

Poniżej zamieszczam zdjęcia starych chat i zabudowań gospodarskich wykonane w ostatnim okresie.  Nie bardzo mam czas i warunki aby tutaj wszystko dokładnie opisywać, dlatego ograniczę się do krótkich i ogólnych podpisów. Rzetelniejszą dokumentację gromadzę w domowym archiwum. Przez ostatnie lata odwiedziłem i udokumentowałem wiele obiektów. Wszystkich materiałów nie sposób byłoby tu zamieścić, dlatego robię to wybiórczo. Będę się starał w miarę możliwości na bierząco dodawać kolejne zdjęcia.

chata, chałupa, Tokarnia,

Chałupa z Chrobrza w Muzeum Wsi Kieleckiej. (fot. Piotr Skucha)

chata, chałupa, Tokarnia, Radkowice

Chałupa z Radkowic w Muzeum Wsi Kieleckiej. (fot. Piotr Skucha)

chata, chałupa, Wola Radziszowska

chata, chałupa, Wola Radziszowska

Chałupa w Woli Radziszowskiej. (fot. Piotr Skucha)

chata, chałupa, Wola Radziszowska

chata, chałupa, Wola Radziszowska

chata, chałupa, Czarny Dunajec

Chałupa w Czarnym Dunajcu. (fot. Piotr Skucha)

chata, chałupa, Frydman

Dom młynarza, obok młyna we Frydmanie (Podhale). (fot. Piotr Skucha)

chałupa, skansen w Tokarni

Budynek szkoły wiejskiej ze Słupi Starej w Muzeum Wsi Kieleckiej. (fot. Piotr Skucha)

chałupa, skansen w Wygiełzowie

Chałupa z Przegini Duchownej w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie. Fot. Piotr Skucha (19.01.2007r.)

chałupa, skansen w Wygiełzowie

Chałupa z Rozkochowa w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie. Fot. Piotr Skucha (19.01.2007r.)

chałupa, skansen w Wygiełzowie

Chałupa z Płazy w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie. Fot. Piotr Skucha (19.01.2007r.)