Blog ma na celu popularyzację zagadnień związanych z zabytkową architekturą, krajobrazem kulturowym i problematyką ochrony, konserwacji oraz adaptacji obiektów zabytkowych.
O autorze
Zakładki:
KONTAKT: Piotr Skucha, e-mail: pskucha@wp.pl
Kopiowanie, publikowanie i wykorzystywanie treści zamieszczonych na niniejszym blogu bez wcześniejszej konsultacji z jego autorem jest absolutnie zabronione!
Kopiowanie zdjęć lub ich fragmentów bez zgody autora jest zabronione. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
ARCHITEKTURA MILITARIS:
CZASOPISMA:
DEFINICJE:
INSTYTUCJE:
KONSERWACJA ZABYTKÓW
PARKI KULTUROWE:
SKANSENY I MUZEA:
STRONY O ZABYTKACH:
STRONY PRZYJACIÓŁ I INNE GODNE POLECENIA:
URZĘDY:
WYBITNE POSTACIE:
ZABYTKI TECHNIKI:
ZABYTKOWA KOLEJ:
niedziela, 12 grudnia 2010

Przedstawiam ponure zdjęcia budynku historycznego dworca kolejowego w Bieżanowie. Jest to prawdopodobnie ostatni zachowany w pierwotnej formie budynek zajazdowy na szlaku Kolei Galicyjskiej im. Karola Ludwika ( k.k.priv. Galizische Carl Ludwig-Bahn /CLB/) w granicach naszego kraju. Linia powstawała etapowo w latach 1856   - 1861. Koncesja na budowę drogi żelaznej łączącej Kraków ze Lwowem została wydana dla ks. Leona Sapiehy 7 kwietnia 1858 r. przez Cesarza Franciszka Józefa. Kolejne rozbudowy prowadzono aż do 1892 r. pod zarządem C. K. Uprzywilejowanego Towarzystwa Akcyjnego Galicyjskiej Kolei Karola Ludwika. 1 stycznia 1892 r. linię upaństwowiono i przeszła pod zarząd C. K. Kolei Państwowych (kkStB).

Szlak prowadził z Krakowa przez Bochnię, Tarnów, Dębicę, Ropczyce, Sędziszów, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Jarosław, Przemyśl, Mościska, Sądową Wisznię, Gródek Jagielloński do Lwowa. Odcinek z Krakowa do Ropczyc oddano w 1856 r. Z tego właśnie okresu pochodzi bieżanowski zabytek. W 1857 r. z Bieżanowa oddano funkcjonujący do dzisiaj kilkukilometrowy szlak kolei lokalnej do Wieliczki. Tym samym stacja w Bieżanowie stała się węzłem kolejowym co znacznie zwiększyło jej znaczenie.

Prezentowany na zdjęciu budynek zachował swoją pierwotną formę architektoniczną. Nieznaczne zniekształcenia uwidaczniają się jedynie w zamurowaniu głównego wejścia od strony peronów. Dworzec mieścił kasę biletową, poczekalnię oraz pomieszczenia administracyjne. Po północnej i południowej stronie budynku znajdowały się zaprojektowane na planie czworokątów założenia ogrodowe, których reliktem są okazałe kasztanowce.

Dzisiaj historyczny budynek jest opuszczony i zdewastowany. Tabliczka umieszona w jednym z okien informuje, że budynek jest przeznaczony do wynajęcia.

Dworzec wymaga natychmiastowego i gruntownego remontu. Kto i na co zaadaptuje zdewastowany pustostan na obrzeżach  peryferyjnej dzielnicy przy torach?

dworzec w Bieżanowie

Dworzec w Bieżanowie na historycznej pocztówce. W tym okresie tj. na przełomie XIX i XX w. przeżywał swoją świetność. Zwraca uwagę kolorystyka elewacji typowa dla budynków państwowych w krajach Monarchii Austro - Węgierskiej.

Dworzec w Bieżanowie Dworzec w Bieżanowie na zdjęciu z zimy 2009 / 2010. Aktualnie wygląda gorzej. ( fot. P. Skucha)

Dworzec w Bieżanowie

Budynek dworca w Bieżanowie od strony placu zajazdowego. ( fot. P. Skucha, wrezsień 2008 r. )

Dworzec w Bieżanowie

Budynek dworca w Bieżanowie stał się inspiracją dla krakowskich modelarzy kolejowych. Bartek dokładnie odwzorował bryłę dworca na swojej makiecie, nadając stacji zgodnie z tradycją modelarzy  nazwę "Bartoszów" - od imienia autora modelu. "Bartoszów" pomimo nieadekwatnej nazwy stanowi świetną rekonstrukcję historycznego wyglądu budynku i jego najbliższego otoczenia. ( fot. P. Skucha, 2008 r.)