Blog ma na celu popularyzację zagadnień związanych z zabytkową architekturą, krajobrazem kulturowym i problematyką ochrony, konserwacji oraz adaptacji obiektów zabytkowych.
O autorze
Zakładki:
KONTAKT: Piotr Skucha, e-mail: pskucha@wp.pl
Kopiowanie, publikowanie i wykorzystywanie treści zamieszczonych na niniejszym blogu bez wcześniejszej konsultacji z jego autorem jest absolutnie zabronione!
Kopiowanie zdjęć lub ich fragmentów bez zgody autora jest zabronione. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
ARCHITEKTURA MILITARIS:
CZASOPISMA:
DEFINICJE:
INSTYTUCJE:
KONSERWACJA ZABYTKÓW
PARKI KULTUROWE:
SKANSENY I MUZEA:
STRONY O ZABYTKACH:
STRONY PRZYJACIÓŁ I INNE GODNE POLECENIA:
URZĘDY:
WYBITNE POSTACIE:
ZABYTKI TECHNIKI:
ZABYTKOWA KOLEJ:
wtorek, 27 marca 2012

Przedstawiam kilka zdjęć dokumentujących relikty tradycyjnej małomiasteczkowej zabudowy drewnianej w Nowym Brzesku ( województwo małopolskie ). W krajobrazie miasteczka (prawa miejskie przywrócone w 2011r.) dominują murowane domy jednorodzinne, wybudowane po II wojnie światowej, szczególnie budynki z lat 70 – tych o typowych dla tego okresu prostopadłościennych bryłach. W ostatnich latach na tereny położone na wschód od Krakowa intensywnie wkracza architektura współczesnych domów jednorodzinnych z pastelową kolorystyką fasad, mozaiką tynków elewacyjnych i rozmaitymi fakturami pokryć dachowych. Rozwój budownictwa mieszkaniowego w strefie oddziaływania kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie jest z pewnością spowodowany atrakcyjnymi cenami działek, ale także ogólną koniunkturą oraz faktem ograniczenia produkcji stali i tym samym mniejszą uciążliwością  przemysłu. Dawne wsie położone w zlikwidowanej w 2005 r. strefie ochronnej wokół kombinatu w okresie prosperity huty zamieniły się w naturalny skansen tradycyjnej architektury drewnianej. Aktualnie stare chałupy oraz towarzyszące im zabudowania gospodarcze znikają w błyskawicznym tempie, ustępując miejsca podmiejskim  willom. Nowe Brzesko znajduje się poza dawną strefą, a historyczne chałupy występują  tam rzadziej. Tym bardziej warto zwrócić uwagę na ostatnie zabytki świadczące o przeszłości miasteczka.

Nowe Brzesko

Chyląca się fasada domu w centralnej części  Nowego Brzeska - relikt historycznej zabudowy małomiasteczkowej. Uwagę zwracają ozdobne nadokienniki - detal charakteryzujący niegdyś tutejszą architekturę. (fot. P. Skucha, 2011 r. )

Nowe Brzesko

Kolejny historyczny budynek z fasadą oszalowaną deskami, białą stolarką okienną i nadokiennikami nadającymi wyraz elewacji. (fot. P. Skucha, 2011 r.)

Nowe Brzesko

Przypadkowo napotkany stary dom o konstrukcji zrębowej.( fot. P. Skucha, 2011 r.)

Nowe Brzesko Kolejny dogorywający dom zrębowy. W tle budynek typowy dla lat 70 - tych XX w. Uderza różnica proporcji. ( fot. P. Skucha, 2011 r.)