Blog ma na celu popularyzację zagadnień związanych z zabytkową architekturą, krajobrazem kulturowym i problematyką ochrony, konserwacji oraz adaptacji obiektów zabytkowych.
O autorze
Zakładki:
KONTAKT: Piotr Skucha, e-mail: pskucha@wp.pl
Kopiowanie, publikowanie i wykorzystywanie treści zamieszczonych na niniejszym blogu bez wcześniejszej konsultacji z jego autorem jest absolutnie zabronione!
Kopiowanie zdjęć lub ich fragmentów bez zgody autora jest zabronione. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
ARCHITEKTURA MILITARIS:
CZASOPISMA:
DEFINICJE:
INSTYTUCJE:
KONSERWACJA ZABYTKÓW
PARKI KULTUROWE:
SKANSENY I MUZEA:
STRONY O ZABYTKACH:
STRONY PRZYJACIÓŁ I INNE GODNE POLECENIA:
URZĘDY:
WYBITNE POSTACIE:
ZABYTKI TECHNIKI:
ZABYTKOWA KOLEJ:
poniedziałek, 18 kwietnia 2011

Młyn w Szreniawie

Młyn w Szreniawie, widok od strony młynówki. Fot. P. Skucha, kwiecień 2011 r.

Młyn w Szreniawie koło Proszowic należy do najpiękniejszych, najlepiej zachowanych najbardziej malowniczych i najciekawszych zabytków młynarstwa w Małopolsce. Powstał jako młyn wodny na przełomie XIX i XX w. na młynówce odgałęziającej się od koryta rzeki Szreniawy. Budynek drewniany o konstrukcji słupowej, trzykondygnacyjny, posadowiony na fundamentach betonowych, a w części nad korytem młynówki na wysokich betonowych słupach, które być może zostały wprowadzone w trakcie przebudowy młyna (data 22.XI.1958 umieszczona na betonowym murku przy stawidle). Początkowo stanowił własność żydowską. Obok młyna zachowany jest murowany z cegły budynek mieszalni mąki a po drugiej stronie podwórka dom młynarza. Malowniczości dodaje omszone drewniane stawidło oraz komora turbinowa mieszcząca czynną turbinę pionową Francisa. Obok betonowy jaz spiętrzający wodę młynówki.

Wewnątrz zachowało się oryginalne wyposażenie: mlewniki walcowe umieszczone w historycznych zabudowach prod. węgierskiej (GANZ DANUBIUS Budapest) i rosyjskiej, odsiewacze cylindryczne oraz wialnia i krajalnica do kaszy.

Młyn pozostaje autentycznym i co ważne czynnym zabytkiem techniki. Nadal dokonuje przemiału napędzany siłą wody. Odwiedziwszy młyn spotkałem się z ogromną życzliwością jego gospodarzy, którzy udostępnili wnętrze zabytku, zaprezentowali maszyny i przedstawili proces produkcji mąki. Obiekt figuruje na utworzonym w 2003 r. szlaku rowerowym  „Młynów Doliny Szreniawy”.

Młyn w Szreniawie

Fot. P. Skucha, kwiecień 2011 r.

Młyn w Szreniawie

Widok na drewniane stawidło i komorę turbinową. Fot. P. Skucha, kwiecień 2011 r.

Młyn w Szreniawie

Przylegający do młyna budynek mieszalni mąki. Fot. P. Skucha, kwiecień 2011 r.

Młyn w Szreniawie

Historyczna obudowa walca. Fot. P. Skucha, kwiecień 2011 r.

Młyn w Szreniawie

Fot. P. Skucha, kwiecień 2011 r.

Młyn w Szreniawie

Wnętrze młyna. Fot. P. Skucha, kwiecień 2011 r.

W sąsiedztwie młyna znajduje się budynek stacji Szreniawa; wąskotorowej kolejki dojazdowej wybudowanej na odcinku Kazimierza Wielka – Posądza w latach 20 – tych XX w., a zlikwidowanej ostatecznie w 1996 r. Spiętrzenie wody na jazie młyna służyło także do zaopatrywania stacji pomp przy stacji kolejki.