Blog ma na celu popularyzację zagadnień związanych z zabytkową architekturą, krajobrazem kulturowym i problematyką ochrony, konserwacji oraz adaptacji obiektów zabytkowych.
O autorze
Zakładki:
KONTAKT: Piotr Skucha, e-mail: pskucha@wp.pl
Kopiowanie, publikowanie i wykorzystywanie treści zamieszczonych na niniejszym blogu bez wcześniejszej konsultacji z jego autorem jest absolutnie zabronione!
Kopiowanie zdjęć lub ich fragmentów bez zgody autora jest zabronione. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
ARCHITEKTURA MILITARIS:
CZASOPISMA:
DEFINICJE:
INSTYTUCJE:
KONSERWACJA ZABYTKÓW
PARKI KULTUROWE:
SKANSENY I MUZEA:
STRONY O ZABYTKACH:
STRONY PRZYJACIÓŁ I INNE GODNE POLECENIA:
URZĘDY:
WYBITNE POSTACIE:
ZABYTKI TECHNIKI:
ZABYTKOWA KOLEJ:
sobota, 21 maja 2011

Poniższe zdjęcia przedstawiają eksponowany w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie młyn wodny pochodzący z miejscowości Sadek. Zabytek pochodzi z II połowy XIX w. Pod jednym dachem umieszczono funkcję młyńską i mieszkalną  Połowa budynku od strony koryta młynówki mieściła oczywiście część przemysłową .

Niestety nie zachowało się oryginalne wyposażenie mlewnika. Na aktualny wizerunek budynku znacznie rzutuje brak koła wodnego, co utrudnia odczytanie pierwotnej funkcji zabytku. Wewnątrz  odtworzono częściowo wyposażenie izby mieszkalnej.

Pod wschodnią elewacją wyeksponowano kamienie młyńskie – bieguny.

 

Młyn z Sadka

( fot. P. Skucha, maj 2011 )

Młyn z Sadka

( fot. P. Skucha, maj 2011 )

Młyn z Sadka

( fot. P. Skucha, maj 2011 )

czwartek, 05 maja 2011

Poniższe zdjęcia przedstawiają nieczynny młyn wodny przy ul. Podgórskiej w Andrychowie. Zachowany budynek powstał w 1860 r. Wraz z usytuowanym po drugiej stronie młynówki i niestety nieistniejącym już tartakiem wodnym stanowił własność rodziny Okrzosów i Kusiów. Młyn, dzieląc losy wielu innych tego typu zakładów został zamknięty na skutek nieprzychylnej polityki państwa w 1955 r. Do końca funkcjonowania był napędzany kołem wodnym nasiębiernym. Architektura młyna wyróżnia się dosyć ciekawym detalem, co w przypadku obiektów przemysłowych o podobnej funkcji i skali zdarzało się rzadko . Elewację północną zdobi kunsztowny portal, ząbkowany gzyms i sztukateria wyobrażająca motywy roślinne. Niestety nie zachowało się wyposażenie wnętrza, co zdaniem gospodarza jest głównym powodem dla jakiego konserwator nie umieszcza obiektu w rejestrze zabytków.

Jedynymi zachowanymi elementami napędu jest eksponowany przed wschodnia elewacją oryginalny wał koła oraz prezentowany w ogrodzie  kamień młyński tzw. „Francuz” wykonany ze znanych i cenionych w przemyśle młynarskim kamieni sprowadzanych z terenu Francji.

Zachowany murowany budynek młyna, drożna lecz wypłycona młynówka, fundamenty budynku tartaku wodnego, grobla oraz spiętrzenie wody na dawnym stawie.

Budynek młyna stanowi część niezwykle osobliwego prywatnego muzeum, poświęconego historii i kulturze Andrychowa. Obok we wnętrzach budynku mieszkalnego eksponowane są bogate zbiory historycznych przedmiotów codziennego użytku, dokumentów, obrazów i wyposażenia wnętrz. W osobnym budynku zgromadzono pamiątki dotyczące kultury andrychowskich Żydów.

Muzeum Historyczno Etnograficzne w Andrychowie jest udostępnione do zwiedzania po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem – panem Edwardem Wincentym Szlagorem.

Polecam stronę Muzeum: http://www.muzeum.andrychow.pl

Młyn w Andrychowie

Budynek młyna z 1860 r. Widok od strony młynówki. (fot. P. Skucha, kwiecień 2011 r.)

Młyn w AndrychowieZachowany oryginalny wał koła młyńskiego, eksponowany pod wschodnią elewacją. (fot. P. Skucha, kwiecień 2011 r.)

Młyn w Andrychowie

Budynek młyna od strony młynówki. Widoczny zamurowany otwór, wktórym osadzony był wał koła.(fot. P. Skucha, kwiecień 2011 r.)

Młyn w Andrychowie

Okienko w elewacji wschodniej budynku młyna. (fot. P. Skucha, kwiecień 2011 r.)

Młyn w Andrychowie

Dekorowany portal wejściowy w elewacji północnej. (fot. P. Skucha, kwiecień 2011 r.)

Młyn w Andrychowie

Zachowany oryginalny biegun  - "Francuz" z widocznym otworem na osadzenie paprzycy oraz zaokrąglonymi ryflami usprawniającymi proces przemiału. (fot. P. Skucha, kwiecień 2011 r.)

wtorek, 03 maja 2011

 

Wystawa rysunków prof. Wiktora Zina

 

Centrum Kultury i Sportu

w Krzeszowicach

Galeria w Pałacu Vauxhall

zaprasza na wystawę

RYSUNKU I MALARSTWA

W I K T O R A  Z I N A

6 maja 2011, piątek

godz. 18.00

Tego znakomitego architekta i genialnego rysownika reklamować nie trzeba – z telewizyjnych programów i audycji radiowych zna go cała Polska. Nie wszyscy natomiast wiedzą, że Profesor szczególnie kochał nasze Krzeszowice, że wielokrotnie organizowane były jego spotkania „piórkiem i węglem” oraz aukcje powstałych na nich rysunków, a dochód z nich Profesor przeznaczał w całości na zasilenie Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej. On też wraz ze studentami wykonał dokumentację Pałacu Potockich, był promotorem prac magisterskich o Pałacu i czynił starania o to, aby ten piękny obiekt służył ludziom.

Jak napisał w swojej książce „Zin Architekt piękna” Jerzy Skrobot: Określanie profesora Zina mianem człowieka renesansowego jest zapewne truizmem, lecz trudno pominąć ten epitet, jeśli przyjdzie wyliczyć specjalności, w których jest mistrzem: architekt, konserwator zabytków, rysownik, malarz, scenograf, pedagog, pisarz, osobowość telewizyjna, znakomity mówca i gawędziarz, kulturoznawca, ba, nawet urzędnik państwowy…Krótko mówiąc jedna z najciekawszych postaci polskiej kultury drugiej połowy XX wieku (…)

Informacja ze strony: http://www.kulturakrzeszowice.pl

W nawiązaniu do wpisu z 1 sierpnia 2010 r. zamieszczam kolejne zdjęcia drewnianych domów o konstrukcji zrębowej z Lanckorony.

Ostatnie dwie fotografie dotyczą budynku, gdzie ubytki tradycyjnego uszczelnienia szpar pomiędzy belkami zastąpiono pianką poliuretanową. Pianka jest wygodna, praktyczna i mniej pracochłonna, ale ileż autentyczności mają w sobie uszczelnienia ze słomianych warkoczy pokrytych warstwą gliny.

Dom w Lanckoronie

(fot. P. Skucha, kwiecień 2011r.)

Dom w Lanckoronie

(fot. P. Skucha, kwiecień 2011r.)

Dom w Lanckoronie

(fot. P. Skucha, kwiecień 2011r.)

Dom w Lanckoronie

(fot. P. Skucha, kwiecień 2011r.)

Dom w Lanckoronie

(fot. P. Skucha, kwiecień 2011r.)