Blog ma na celu popularyzację zagadnień związanych z zabytkową architekturą, krajobrazem kulturowym i problematyką ochrony, konserwacji oraz adaptacji obiektów zabytkowych.
O autorze
Zakładki:
KONTAKT: Piotr Skucha, e-mail: pskucha@wp.pl
Kopiowanie, publikowanie i wykorzystywanie treści zamieszczonych na niniejszym blogu bez wcześniejszej konsultacji z jego autorem jest absolutnie zabronione!
Kopiowanie zdjęć lub ich fragmentów bez zgody autora jest zabronione. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
ARCHITEKTURA MILITARIS:
CZASOPISMA:
DEFINICJE:
INSTYTUCJE:
KONSERWACJA ZABYTKÓW
PARKI KULTUROWE:
SKANSENY I MUZEA:
STRONY O ZABYTKACH:
STRONY PRZYJACIÓŁ I INNE GODNE POLECENIA:
URZĘDY:
WYBITNE POSTACIE:
ZABYTKI TECHNIKI:
ZABYTKOWA KOLEJ:
czwartek, 22 lipca 2010

Zdjęcia przedstawiają przypadkowo napotkaną chałupinę w Stróżach. Chałupa jakich wiele w tamtej okolicy. Zwraca uwagę drewniany ganek i układ izb, który można łatwo odczytać z zewnątrz po układzie belek w konstrukcji zrębowej.

chałupa, Stróże( fot. P. Skucha, 2010 r.)

chałupa, Stróże( fot. P. Skucha, 2010 r.)

poniedziałek, 12 lipca 2010

Młyn Tarnówki w Grodzisku należy do 12 zachowanych zabytków młynarstwa wodnego na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Na przełomie XIX i XX w. na całej długości Prądnika pracowało około 40 młynów wodnych. Biorąc pod uwagę całkowitą długość rzeki, która wynosi zaledwie 33,3 km była to ilość pokaźna. Wynikało to z rolniczego charakteru okolicznych terenów i dużego zapotrzebowania na przemysł zbożowy, bliskości Krakowa i tym samym większych możliwości zbytu ale też ze spokojnego charakteru rzeki, która rzadko wylewała stwarzając dogodne warunki do jej wykorzystywania w przemyśle. Ojcowski Park Narodowy stanowi swoisty skansen dawnych młynów. W całej Małopolsce, którą już dosyć wnikliwie spenetrowałem w poszukiwaniu zabytków młynarstwa nie ma takiego nagromadzenia ciekawych i świetnie zachowanych obiektów jak w rejonie Ojcowa. Ponadto architektura osad młyńskich w Dolinie Prądnika jest dosyć różnorodna. Reprezentują ją zarówno drewniane budynki zrębowe, jak też kamienne i ceglane. W młynie Natkańca w Pieskowej Skale istnieje (niestety w stanie agonalnym) jedno z zaledwie kilku zachowanych w całej Małopolsce kół wodnych.

Młyn Tarnówki powstał w połowie XIX w. na miejscu gdzie młyn wodny działał już w wieku XV! Obiekt posiada doskonale zachowane wyposażenie wnętrza, w tym przedwojenne walce. Napęd z koła wodnego przebudowano na turbinę. Stawidło betonowe. Młynówka drożna, stanowi odnogę Prądnika.

Właściciele w przyległym budynku prowadzą gospodarstwo agroturystyczne dbając przy okazji o swój osobliwy zabytek.

Kontakt:

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE "W MŁYNIE"
LUCYNA KNAPIK
MŁYN TARNÓWKI 
Grodzisko 20A k./Ojcowa 
32-043 Skała 
tel. (012) 389 20 84

Młyn Tarnówki, Grodzisko, Ojców(fot. P. Skucha, 2008 r.)

Młyn Tarnówki, Grodzisko, Ojców

(fot. P. Skucha, 2008 r.)

Młyn Tarnówki, Grodzisko, Ojców

(fot. P. Skucha, 2008 r.)

Młyn Tarnówki, Grodzisko, Ojców

(fot. P. Skucha, 2008 r.)

Młyn Tarnówki, Grodzisko, Ojców

(fot. P. Skucha, 2008 r.)

Młyn Tarnówki, Grodzisko, Ojców(fot. P. Skucha, 2008 r.)

Młyn Tarnówki, Grodzisko, Ojców

(fot. P. Skucha, 2008 r.)

niedziela, 04 lipca 2010

Słowackie wioski posiadają niepowtarzalny urok. Wystarczy tylko minąć granicę aby znaleźć się w zupełnie innym świecie. Ten świat to m.in. wspaniały uporządkowany krajobraz, przestrzeń, czystość,  poszanowanie tradycji i autentyczny folklor. W wioskach i miasteczkach zachowało się mnóstwo historycznych budynków, często drewnianych i krytych gontem. Współczesna architektura swoje proporcje i formę też stara się czerpać z wzorców tradycyjnych. Charakterystyczny jest zwarty układ zabudowy i domy zwrócone  dłuższą osią prostopadle do drogi. Dużą ilość starych chałup można oczywiście tłumaczyć względami ekonomiczno - gospodarczymi, ale patrząc całościowo na wizerunek  slowackich wsi, trudno nie odnieść wrażenia, że ów rozproszony skansen wynika z poczucia piękna i szacunku do dziedzictwa narodowego. Zamieszczam zdjęcia budynków napotkanych w słowackiej wsi Východná.

dom, Východná

Dom przy jednej z głównych ulic w Východnej. ( fot. P. Skucha, lipiec 2010 r.)

domy, VýchodnáDomy w Východnej. Architekturę drewnianą i murowaną charakteryzują wspólne proporcje i forma. Większość tego typu budynków pochodzi z lat 20 - tych XX wieku, ale można znaleźć niemal identyczne z połowy wieku XIX. To świadczy o przywiązaniu do tardycji i konsekwencji kulturowej. ( fot. P. Skucha, lipiec 2010 r.)

chałupa, VýchodnáTakich wspaniałości w słowackich wioskach nie brakuje. ( fot. P. Skucha, lipiec 2010 r.)

kuźnia, VýchodnáKuźnia. ( fot. P. Skucha, lipiec 2010 r.)