Blog ma na celu popularyzację zagadnień związanych z zabytkową architekturą, krajobrazem kulturowym i problematyką ochrony, konserwacji oraz adaptacji obiektów zabytkowych.
O autorze
Zakładki:
KONTAKT: Piotr Skucha, e-mail: pskucha@wp.pl
Kopiowanie, publikowanie i wykorzystywanie treści zamieszczonych na niniejszym blogu bez wcześniejszej konsultacji z jego autorem jest absolutnie zabronione!
Kopiowanie zdjęć lub ich fragmentów bez zgody autora jest zabronione. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
ARCHITEKTURA MILITARIS:
CZASOPISMA:
DEFINICJE:
INSTYTUCJE:
KONSERWACJA ZABYTKÓW
PARKI KULTUROWE:
SKANSENY I MUZEA:
STRONY O ZABYTKACH:
STRONY PRZYJACIÓŁ I INNE GODNE POLECENIA:
URZĘDY:
WYBITNE POSTACIE:
ZABYTKI TECHNIKI:
ZABYTKOWA KOLEJ:
niedziela, 30 września 2012

Ostatnie enklawy krajobrazu dawnych wsi w granicach administracyjnych Krakowa przetrwały przede wszystkim na obszarze Nowej Huty. Ta sytuacja wynika nie tylko z faktu, że w obliczu gwałtownej urbanizacji zabudowa wiejska nie zdążyła do końca ustąpić miejsca rozrastającemu się miastu, ale także dlatego, że znaczny obszar wokół kombinatu metalurgicznego po 1980 r. został objęty strefą ochronną, w obrębie której obowiązywał zakaz budowy, przebudowy a nawet remontów starych budynków. W zamierzeniu ówczesnych władz ze względu na uciążliwe warunki środowiskowe, mieszkańcy strefy mieli zostać przesiedleni. Strefę zniesiono w 2005 r. W ciągu 25 lat zasięg strefy redukowano trzykrotnie a plan przesiedleń zrealizowano tylko w niewielkim stopniu. W efekcie zamrożenia inwestycyjnego dawne wioski przyległe do kombinatu zamieniły się poniekąd w żywe skanseny zabudowy drewnianej. Obecnie po likwidacji strefy na przedmiotowym obszarze nastąpiło duże ożywienie inwestycyjne. Tym samym  szybko znikają stare drewniane chałupy, bezużyteczne stodoły, chlewy a nawet zachowane pojedyncze dawne kuźnie. 

Zdjęcia dotyczą Krzesławic – jednej enklaw tradycyjnej podkrakowskiej zabudowy wiejskiej. 

Dworek Jana Matejki

Dworek Jana Matejki w Krzesławicach

fot. P. Skucha, sierpień 2012.

Krzesławice

fot. P. Skucha, sierpień 2012.

Krzesławice

fot. P. Skucha, sierpień 2012.

Krzesławice

fot. P. Skucha, sierpień 2012.fot. P. Skucha, sierpień 2012.