Blog ma na celu popularyzację zagadnień związanych z zabytkową architekturą, krajobrazem kulturowym i problematyką ochrony, konserwacji oraz adaptacji obiektów zabytkowych.
O autorze
Zakładki:
KONTAKT: Piotr Skucha, e-mail: pskucha@wp.pl
Kopiowanie, publikowanie i wykorzystywanie treści zamieszczonych na niniejszym blogu bez wcześniejszej konsultacji z jego autorem jest absolutnie zabronione!
Kopiowanie zdjęć lub ich fragmentów bez zgody autora jest zabronione. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
ARCHITEKTURA MILITARIS:
CZASOPISMA:
DEFINICJE:
INSTYTUCJE:
KONSERWACJA ZABYTKÓW
PARKI KULTUROWE:
SKANSENY I MUZEA:
STRONY O ZABYTKACH:
STRONY PRZYJACIÓŁ I INNE GODNE POLECENIA:
URZĘDY:
WYBITNE POSTACIE:
ZABYTKI TECHNIKI:
ZABYTKOWA KOLEJ:
sobota, 31 października 2009

chałupa, Przytkowice

Na zdjęciu ukryta w zaroślach chałupa w Przytkowicach. Budynek jest zamieszkany. (Fot. Piotr Skucha, październik 2009 r.)

niedziela, 18 października 2009

W weekendowym numerze Gazety Wyborczej ( dodatek lokalny Kraków, sobota - niedziela 17-18 października 2009 ) znalazł się tekst redaktor Barbary Suchy pt: "Średniowieczne mury pod stopami". Artykuł dotyczy zakończenia prac konserwatorskich XIV w. przedproży pod pałacem Krzysztofory - siedzibą krakowskiego Muzeum Historycznego. Ciekawy jest fakt, że na pozostałości średniowiecznej ściany z zachowanymi otworami okiennymi i wejściowymi natrafiono przypadkowo podczas renowacji. Odkrycie jest istotne, ponieważ jest to jedyne zachowane w kraju tego typu średniowieczne przedproże. Podobne można zobaczyć w Gdańsku, ale tam jest to rekonstrukcja z lat 50 - tych - tłumaczy prof. Franciszek Ziejka, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Więcej informacji na stronie:

Krzysztofory__Średniowieczne_mury_pod_stopami

Hala Targowa w Gdańsku została wybudowana w 1896r. Wcześniej na miejscu obiektu znajdował się klasztor dominikański, zniszczony w 1813r. na skutek ostrzału wojsk rosyjsko – pruskich. Władze pruskie nie zezwalały na odbudowę klasztoru. Pusty plac wykorzystywano jako miejsce musztry wojskowej oraz targowisko.

Pod koniec XX w. obiekt znajdował się w bardzo złym stanie technicznym. Równocześnie prawa właścicieli uzyskała Spółka Kupcy Dominikańscy , która w 2001 r. zapoczątkowała proces renowacji Hali. Podczas prac remontowych odkryto m. in. pozostałości wczesnośredniowiecznej osady handlowej, fundamenty kościoła romańskiego, pozostałości pieca wapienniczego, a także duże, wczesnośredniowieczne cmentarzysko.

Odkrycia archeologiczne i dotyczące ich wytyczne konserwatorskie spowodowały znaczne wydłużenie remontu i wzrost kosztów jego wykonania. Ostatecznie dawna Hala zamieniła się w mieszczące około 100 stoisk nowoczesne, trzypoziomowe centrum handlowe. Budynek odzyskał dawną świetność i rangę, nie tylko poprzez wprowadzenie do jego wnętrza funkcji handlowych, ale także przez należyte wyeksponowanie jego zewnętrznego wizerunku oraz stworzenie na dolnej kondygnacji ekspozycji archeologicznej świadczącej o tożsamości miejsca. Podziemny skansen polega na wyeksponowaniu odkrytych reliktów fundamentów romańskiego kościoła św. Mikołaja z XII w. Dodatkowo w gablotach prezentowane są wykopane podczas renowacji drobne przedmioty. Ekspozycję można oglądać zarówno z poziomu piwnicy, jak też z wyższej kondygnacji.

Gdańska Hala Targowa stanowi interesujący przykład rewitalizacji zabytku oraz połączenia funkcji usługowo - handlowej z muzealną.

Więcej informacji na stronie:  http://www.halatargowa.pl/

Hala Targowa


Hala Targowa

Ekspozycja archeologiczna na dolnym poziomie Hali Targowej. Prezentacja odkrytych podczas renowacji fundamentów kościoła romańskiego z XII w. ( Fot. Piotr Skucha, wrzesień 2009 )

czwartek, 15 października 2009

Przykład umiejętnej iluminacji zabytkowych murów obronnych Torunia. Leflektory zostały ukryte w bryłach imitujących głazy, które już same w sobie stanowią ciekawy element kompozycji trawnika. Patent trwały i estetyczny. Może lepszym rozwiązaniem byłoby ukrycie instalacji oświetlacjących w bryłach imitujących fragmenty ceglanych murów, ale wtedy z pewnością wzrosłyby koszty.  Metoda pozwoliła też względnie wyeliminować zagrożenie ze strony potencjalnych wandali, którym uległa poprzednia iluminacja. Niestety nie miałem okazji obejrzeć efektu w nocy.

Polecam artykuł na stronie: http://www.turystyka.torun.pl/index.php?strona=65

 

Iluminacja murów

( Fot. Piotr Skucha, wrzesień 2009)

Iluminacja murów

( Fot. Piotr Skucha, wrzesień 2009 )

Ciekawym przykładem adaptacji średniowiecznego młyna jest toruński Hotel 1231. Nazwa „1231” oznacza symboliczną datę przekroczenia przez Zakon Krzyżacki Wisły. Zakon przyczynił się do rozwoju gospodarczego okolic Torunia, fundując m.in. młyny i folusze.

Młyn powstał w XII w. w obrębie zamku krzyżackiego, którego malownicze ruiny do dzisiaj  stanowią ozdobę toruńskiej Starówki. Obiekt był napędzany wodą ze Strugi Toruńskiej – niewielkiego dopływu Wisły.

Krzyżacy zmienili i przystosowali koryto strumienia dla potrzeb obwarowanego miasta. W efekcie oprócz młyna, Struga zasilała także fortyfikacje oraz browary. Wewnątrz obiektu zachowały się oryginalne ściany z 1260 r. Adaptacja budynku była rzetelnie konsultowana z konserwatorem zabytków. Dawny młyn oprócz pokoi gościnnych mieści też restaurację. Na dziedzińcu po północnej stronie budynku znajduje się sezonowy ogródek kawiarniany. Blaty stolików zostały wykonane z dawnych „wysłużonych” kamieni młyńskich. Wśród nich znajdują się m.in. bieguny wykonane z czerwonego piaskowca.

Kanał młynówki ( w tym przypadku Strugi ) jest drożny, częściowo ukryty pod ziemią. Funkcja obiektu dzięki odpowiednim zabiegom konserwatorskim pozostaje wyraźnie czytelna.

Młyn w Toruniu

Młyn w Toruniu

Koryto Strugi. Widoczny otwór wału koła wodnego. ( Fot. Piotr Skucha, wrzesien 2009 )

Młyn w Toruniu

Kamienie młyńskie służą jako blaty stolików kawiarnianych. ( Fot. Piotr Skucha, wrzesień 2009 )

Młyn

Młyn w Toruniu