Blog ma na celu popularyzację zagadnień związanych z zabytkową architekturą, krajobrazem kulturowym i problematyką ochrony, konserwacji oraz adaptacji obiektów zabytkowych.
O autorze
Zakładki:
KONTAKT: Piotr Skucha, e-mail: pskucha@wp.pl
Kopiowanie, publikowanie i wykorzystywanie treści zamieszczonych na niniejszym blogu bez wcześniejszej konsultacji z jego autorem jest absolutnie zabronione!
Kopiowanie zdjęć lub ich fragmentów bez zgody autora jest zabronione. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
ARCHITEKTURA MILITARIS:
CZASOPISMA:
DEFINICJE:
INSTYTUCJE:
KONSERWACJA ZABYTKÓW
PARKI KULTUROWE:
SKANSENY I MUZEA:
STRONY O ZABYTKACH:
STRONY PRZYJACIÓŁ I INNE GODNE POLECENIA:
URZĘDY:
WYBITNE POSTACIE:
ZABYTKI TECHNIKI:
ZABYTKOWA KOLEJ:

młyny i urządzenia wodne

niedziela, 30 sierpnia 2015

O Młynie Boronia w Grodzisku koło Ojcowa, napisałem szerzej 14 maja 2009 r.  Stwierdziłem, że (…) „Jest to niewątpliwie najciekawsze pod względem architektonicznym i krajobrazowym założenie młyńskie w Dolinie Prądnika.” Wówczas wśród  bujnej roślinności porastającej koryto starej młynówki trwały opuszczone i popadające w romantyczną ruinę drewniane zabudowania starej osady młyńskiej. Wśród zabudowań obok budynku mieszczącego nieczynny mlewnik, zachowana była wiata tartaku wodnego, dom mieszkalny młynarza, stodoła, stajnie oraz wozownia. Część z zachowanych budynków powstała w połowie XIX wieku, natomiast tartak wodny uruchomiono w 1900 roku. Całe założenie istnieje na miejscu osady młyńskiej funkcjonującej nieprzerwanie od XV wieku.

Wartość zabytkowego zespołu generowała m.in. kilkuset letnia tradycja związana z funkcjonowaniem młyna wodnego w tym miejscu, stan zachowania wyposażenia, drewniana konstrukcja budynków oraz okoliczności krajobrazowe. Nie bez znaczenia był fakt, że do końca funkcjonowania, (czyli do początku lat 90 – tych XX wieku), zarówno młyn jak również tartak, napędzały koła wodne, podczas gdy zdecydowana większość zachowanych i czynnych młynów posiadała od dawna turbiny. Niewątpliwym walorem była także tradycyjna strzecha stanowiąca pokrycie dachu tartaku.

Pomimo wszystkich atutów, nieużytkowane budynki sukcesywnie ulegały niszczeniu. Powodem degradacji nie byli wandale, którzy w zakrzaczone zaułki malowniczej Doliny Prądnika na szczęście nie docierają. Zabytki dawnego przemysłu wiejskiego padały ofiarą upływającego czasu i sił środowiska przyrodniczego.

O ile budynek młyna z dachem pokrytym wtórnie (w latach 80 – tych?) płytami eternitowymi przedstawiał względnie dobry stan zachowania, to stan techniczny wiaty tartaku mieszczącej mechanizm napędowy oraz piłę stawał się agonalny. Wkrótce zbutwiała więźba dachowa wiaty uległa zawaleniu.

Z działających jeszcze do początku lat 80 – tych kół wodnych pozostały porażone próchnem wały, a z palowej konstrukcji koryta doprowadzającego niegdyś wodę na koła wodne,  jedynie wystające z namuliska pojedyncze podpory. Wszystko wskazywało na to, że za kilka lat po malowniczej osadzie młyńskiej pozostanie tylko zarośnięta pokrzywami sterta spróchniałych bali i desek.

 

Na szczęście kilka lat temu nieruchomość zakupili nowi właściciele z zamiarem rewitalizacji miejsca poprzez renowację i adaptację zespołu dla potrzeb turystycznych.

W efekcie prac prowadzonych przez ostatnie trzy lata stał się cud.  Nad Prądnikiem ponownie pracują dwa drewniane nasiębierne koła wodne. Jedno z nich napędza zrekonstruowany mlewnik, drugie piłę odbudowanego tartaku. Oczywiście przemiał nie odbywa się na skalę przemysłową, ale jest prowadzony okolicznościowo w charakterze edukacyjnym.

 

Zachowane budynki wyremontowano i zabezpieczono, a teren działki uporządkowano i udostępniono dla zwiedzających.  

W budynku młyna wymieniono pokrycie dachu z płyt eternitowych na tradycyjną blachę miedzianą zakładaną na rąbek. Na górnej kondygnacji zaaranżowano ekspozycję dotyczącą historii obiektu i techniki związanej z młynarstwem wodnym. Odtworzono także wyposażenie wydzielonego na piętrze pomieszczenia służby obsługującej mlewnik.

Napęd młyna został kompleksowo zrekonstruowany według zachowanej archiwalnej dokumentacji. Przy okazji wymieniono wyeksploatowane złożenie kamieni. Stare bieguny wyeksponowano w przestrzeni podwórza.

W ciemnych zakamarkach izby mlewnika czają się rozmaite eksponaty i pamiątki regionalne. Oto pod ścianą dostrzec można np. odkryty podczas remontu skorodowany płaszcz austriackiego pocisku szrapnelowego kal. 80 mm. – autentyczną pamiątkę wydarzeń z czasów Wielkiej Wojny. Obok w gablocie wyeksponowano odnalezione egzemplarze starych katalogów narzędzi oraz gazet. Gdzie indziej rzucają się w oczy zębate szczątki starego koła palecznego lub całe koło paleczne oparte o deskowaną elewację.

 

W odbudowanym tartaku wodnym uruchamiana jest oryginalna piła napędzana kołem wodnym. Wskrzeszenie napędów wymagało kompleksowego udrożnienia młynówki, odbudowy jazu, koryta doprowadzającego wodę na koła oraz stawideł.

Wnętrze zachowanego domku trakowego zaadaptowano na kameralną kawiarnię gdzie serwowana jest kawa, napoje oraz wyborne domowe ciasta.

 

W przypadku przedmiotowej inwestycji adaptacja starych budynków nie naruszyła ich pierwotnego wizerunku. Oczywiście dostosowanie zespołu o charakterze przemysłowym do funkcji turystycznej wymusiło wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, ale udało się to przeprowadzić w sposób wyważony, umiejętny i dyskretny. Np. współczesne pokrycie dachu ze słomy oczywiście niewiele ma wspólnego z tradycyjnie układaną strzechą, jednak przepisy przeciw pożarowe i dostępność materiałów wymusiła na Inwestorach pewne kompromisy.

 

Opisując aktualny stan starej osady młyńskiej Boronia, trudno nie wspomnieć o ogromnym zaangażowaniu i determinacji nowych gospodarzy. Uznanie wzbudza fakt, że aktualni użytkownicy samodzielnie i w stosunkowo krótkim czasie wyuczyli się skomplikowanego warsztatu młynarza, natomiast ich poprzednicy przekazywali sobie tę wiedzę oraz doświadczenie z ojca na syna od wielu pokoleń.

Okazuje się, że w środowisku starych młynarzy w Dolinie Prądnika nie ma już fachowców pamiętających tajniki eksploatacji kół wodnych. Wszystkie zachowane i działające nadal (lub do niedawna) urządzenia zasilane są turbinami a tradycyjny drewniany pytel zastępują od kilkudziesięciu lat walce. Dlatego podczas rekonstruowania wyposażenia mlewnika, gospodarze nie mogli liczyć na doradztwo ze strony właścicieli pozostałych młynów pracujących w regionie.

 

Nowi właściciele z pasją i radością oprowadzają zwiedzających, tłumacząc zasadę działania urządzeń i udostępniając poszczególne części kompleksu.

„Borniówka” nie ma nic wspólnego z tandetnymi próbami przyciągania turystów kiczowatymi atrakcjami. Nie ma tutaj parku plastikowych dinozaurów, mini zoo z żywym kangurem wtłoczonym do mini zagrody, ani poligonu ze starymi oponami do uprawiania paintballa. Nie ma nawet wypożyczalni quadów. Jest za to autentyczny skansen oferujący żywą lekcję historii, dawnego przemysłu wiejskiego, tradycyjnej architektury i etnografii.

„Boroniówka” to oaza spokoju i rezerwat symbiozy człowieka z naturą. To rezerwat harmonii, której rytm wyznacza miarowa praca kół wodnych i cichy szum wartkiej młynówki. To uczta dla oczu każdego pasjonata krajobrazu kulturowego, sympatyka tradycyjnej architektury i zabytków przemysłu ludowego. To kapitalny plener malarski i fotograficzny.

 

Po „krótkiej” przerwie, u podnóża Skał Cichych znów „(…)młyn na rzece huczy z dala”.   

 

Oficjalna strona Gospodarstwa „Boroniówka”:

 www.boroniowka.pl


Boroniówka


Młyn Boronia

Widok osady młyńskiej po rewitalizacji. Widoczne zrekonstruowane koryto doprowadzające wodę na koła wodne, odbudowana wiata tartaku wodnego oraz wymienione pokrycia dachów. ( fot. Piotr Skucha, sierpień 2015 r.)

Młyn i tartak Boronia

Dla porównania widok budynku młyna i tartaku wodnego od strony południowo zachodniej. Stan z kwietnia 2008 r.. ( fot. Piotr Skucha, kwiecień 2008 r.)

Młyn i tartak Boronia

Zrekonstruowane koryto doprowadzające wodę na koła wodne. ( fot. Piotr Skucha, sierpień 2015 r.)

Młyn i tartak Boronia

Zrekonstruowane koryto,  stawidło i koło wodne młyna.( fot. Piotr Skucha, sierpień 2015 r.)

Młyn i tartak Boronia 

Stawidło młyna wodnego. ( fot. Piotr Skucha, sierpień 2015 r.)

Młyn i tartak Boronia

Wyeksponowane na podwórzu koło paleczne - element oryginalnego wyposażenia młyna. ( fot. Piotr Skucha, sierpień 2015 r.)

Młyn i tartak Boronia

Biegun pochodzący z oryginalnego złożenia kamieni młyńskich. Widoczne wykute w kamieniu otwory na paprzycę. ( fot. Piotr Skucha, sierpień 2015 r.)

Młyn i tartak Boronia

Widok na podwórze. W głębi (po lewej) budynek młyna wodnego oraz dom młynarza. Po lewej stronie odbudowany tartak wodny, po prawej stronie zaadaptowany na kawiarnię budynek mieszkalny trakowego. ( fot. Piotr Skucha, sierpień 2015 r.)

Młyn i tartak Boronia

Dla porównania ten sam kadr co wyżej. Widok na podwórze przed rewitalizacją osady. ( fot. Piotr Skucha, kwiecień 2008 r.)Młyn i tartak Boronia

Widok na odbudowaną wiatę tartaku wodnego. Wewnątrz widoczna piła. W głębi kadru budynek młyna wodnego z wymienionym pokryciem dachu. ( fot. Piotr Skucha, sierpień 2015 r.)


Młyn i tartak Boronia

Dla porównania kadr identyczny jak wyżej. Widok od strony podwórza  na wiatę tartaku wodnego i budynek młyna. Stan z marca 2008 r. ( fot. Piotr Skucha, marzec 2008 r.)

Młyn i tartak Boronia

Zrekonstruowane koryto i koło wodne napędzające piłę odbudowanego tartaku. ( fot. Piotr Skucha, sierpień 2015 r.)

Młyn i tartak Boronia

( fot. Piotr Skucha, sierpień 2015 r.)

Młyn i tartak Boronia

Wozownia z wymienionym pokryciem dachu. ( fot. Piotr Skucha, sierpień 2015 r.)

Młyn i tartak Boronia

Konstrukcja przysłupowa ściany budynku wozowni. Widoczne charakterystyczne miecze i zastrzały. ( fot. Piotr Skucha, sierpień 2015 r.)

Młyn i tartak Boronia

Odtworzone wyposażenie pomieszczenia dla służby obsługującej mlewnik na górnej kondygnacji młyna. ( fot. Piotr Skucha, sierpień 2015 r.)

poniedziałek, 23 września 2013

 

Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu stanowi jedną z kilku filii Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie. Być może właśnie ta rozbudowana, niezbyt klarowna i dosyć skomplikowana struktura organizacyjna szreniawskiego Muzeum powoduje, że na informacje o ekspozycji w Jaraczu niełatwo jest trafić. Na głównej stronie internetowej Muzeum w Szreniawie istnieje wprawdzie zakładka dotycząca Muzeum Młynarstwa, ale przedmiotowa podstrona zawiera jedynie bardzo ogólne informacje dotyczące aktualnych wydarzeń i imprez.

Pojedyncze wątki związane z filią w Jaraczu giną w morzu treści związanej z całokształtem pracy szreniawskiego Muzeum, które co warto podkreślić jest instytucją niezwykle prężną o bardzo bogatej ofercie. Oprócz głównej ekspozycji w Szreniawie oraz Muzeum Młynarstwa funkcjonuje pod wspólną egidą m.in. Muzeum Przyrodniczo – Łowieckie w Uzarzewie, Skansen i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu oraz Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu. Wszystkie te placówki rozsiane są wokół Poznania, skąd najdalej jest do Jaracza.

Jaracz to niewielka miejscowość położona, nad Obornikami Wielkopolskimi w odległości 41 km. na północ od stolicy Wielkopolski.  Muzeum Młynarstwa obejmuje kompleks dawnej osady młyńskiej położonej na rozległej polanie wśród lasów będących wschodnią rubieżą Puszczy Nadnoteckiej. Dokładne wytłumaczenie położenia Muzeum wydaje się niezbędne dla zrozumienia atmosfery tego cudnego miejsca.

Na terenie muzeum o powierzchni 3,85 ha znajdują zabudowania dawnej osady młyńskiej założonej nad rzeką Wełną,  wzmiankowanej w tym miejscu już w 1449 r.

W 1981 r. w części nieczynnego już kompleksu młyńskiego otwarto Muzeum Młynarstwa.

Wypada wspomnieć, że w 1993 r. osada młyńska w Jaraczu (młyn wodny, dom młynarza oraz stajnia) została wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr A-752 z 30.12.1993 r.

Kompleks składa się zasadniczo z budynku młyna wodnego, domu młynarza, dawnej stajni zaadaptowanej na salę wystawienniczą oraz ekspozycji plenerowej obejmującej m.in. dwa wiatraki  (koźlak i niewielki wiatrak gospodarski) oraz pojedyncze zachowane elementy konstrukcji dawnych młynów wiatrowych i maszyny służące w przemyśle młynarskim.

Największą atrakcją jest wiatrak koźlak pochodzący z XVIII w., który został przeniesiony do  muzeum w 2010 r. z Czacza w powiecie kościańskim. Obiekt zrekonstruowano w oparciu o zachowane pojedyncze oryginalne elementy, które uzupełniono nowymi. Zachował się m.in. oryginalny kozioł, sztember. Uwagę zwraca inskrypcja zachowana na mącznicy: „T. Adamczewski reperował dnia …. październik 1842 r.” Poniżej widnieje jeszcze jedna data: 1896 przypuszczalnie upamiętniająca kolejny remont. Wiatrak po przemieszczeniu i zrekonstruowaniu odzyskał swój dawny blask i jest okolicznościowo uruchamiany.

Budynek młyna wodnego powstał około 1871 r. Jako czynny młyn wodny funkcjonował do 1976 r. W 1989 r. wewnątrz uruchomiono ekspozycję.  Jego bryła wynurza się z gąszczu bujnego drzewostanu a ceglana elewacja malowniczo odbija się w toni stawu. Szumi woda spadająca z upustu. W tle, na trzecim planie dominuje charakterystyczna i jakże rozpoznawalna sylweta wiatraka. Krajobraz nad wyraz malarski, zupełnie jakby wyjęty z obrazów mistrzów niderlandzkich rozmiłowanych w utrwalaniu romantycznych pejzaży z wiatrakami. Młyn mieści stałą wystawę pt: „Przemysłowa technika młynarstwa”. Wewnątrz eksponowane są maszyny i urządzenia pochodzące przeważnie z lat 20 – tych XX wieku. Wśród eksponatów znajdują się m.in. kamienie młyńskie, łuszczarki do zboża, mieszarka krążkowa do mąki, odsiewacze, kosze zsypowe oraz rowkarka do walcy młyńskich. Są też modele młynów wodnych odnoszące się do różnych okresów rozwoju techniki przemiału. Wszystko jest opisane i konsekwentnie zaaranżowane. Atmosferę tworzy nie tylko sama ekspozycja ale także autentyczne wnętrza i panujący w nich specyficzny półmrok, …jak to we młynie.  

Dom młynarza znajduje się na wzniesieniu powyżej budynku młyna wodnego. W 1993 r. zakończono renowację budynku, w którym w 1997 roku udostępniono ekspozycję muzealną poświęconą historii społecznej młynarstwa. Obecnie wewnątrz eksponowane są także modele różnych typów wiatraków. Budynek otrzymał architekturę niemal dworkową.

Jego elegancką, symetryczną bryłę zdobi drewniany ganek wejściowy oraz kunsztowne nadokienniki.  Na poddaszu zabytkowego budynku funkcjonuje część hotelowa z czterema apartamentami.

Pomiędzy domem młynarza i młynem wodnym zachował się murowany ceglano - kamienny budynek dawnej stajni, który w 1986 r. zaadpatowano dla potrzeb ekspozycji dotyczącej historii tradycyjnego przetwórstwa zbożowego. W przestronnym pomieszczeniu zaaranżowano ekspozycję  prezentującą postęp w przetwórstwie ziarna. Wśród eksponatów znajduje pierwotne żarno kamienne, żarna rotacyjne, rozmaite stępy, śrutowniki, oraz zaawansowane maszyny mielące.

W obrębie ekspozycji plenerowej prezentowane są m.in. zachowane oryginalne elementy konstrukcji wiatraka oraz maszyny stanowiące dawne wyposażenie zakładów młynarskich w tym: parowy generator prądu oraz przekładnia kątowa przenosząca napęd z turbiny wodnej na transmisje główną młyna. Przy zrekonstruowanym wiatraku z Czacza prezentowane są kołowroty służące do obracania koźlaka.   

W Jaraczu substancji zabytkowej towarzyszy wspaniałe przyrodnicze tło.  Warto też wspomnieć, że przy Muzeum działa przystań na szlaku kajakowym a od 1997 r. placówka posiada czynną niewielką elektrownię wodną.

Wszystkie obiekty są znakomicie wyeksponowane, opisane i doskonale korespondują z malowniczym otoczeniem. Ponadto obsługę ekspozycji zapewniają pasjonaci co znacznie podnosi standard zwiedzania.

Podsumowując Muzeum Młynarstwa w Jaraczu ze wszech miar polecam, nie tylko osobom zainteresowanym zabytkom dawnego przemysłu młynarskiego, ale wszystkim, którzy cenią sobie wypoczynek w czystym i przyjaznym środowisku.

Polecam stronę internetową Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie:

http://www.muzeum-szreniawa.pl/

 

Przy okazji rekomenduję:

 

-  stronę dotyczącą wiatraków na terenie województwa łódzkiego:

http://www.biuro-tomaszewski.pl/wiatraki/

-  stronę dotyczącą zabytków młynarstwa wiatrowego w Polsce:

http://www.wiatraki.org.pl/

 

Muzeum Młynarstwa w Jaraczu

Malowniczo położony młyn wodny. W tle koźlak z Czacza.

(fot. P. Skucha, wrzesień 2013 r.)

Muzeum Młynarstwa w Jaraczu

Widok na budynek młyna wodnego i fragment kanału.

(fot. P. Skucha, wrzesień 2013 r.)

Muzeum Młynarstwa w Jaraczu

Zrekonstruowany koźlak z Czacza - największa atrakcja Muzeum.

(fot. P. Skucha, wrzesień 2013 r.)

Muzeum Młynarstwa w Jaraczu

Koźlak od strony wejścia i dyszla służącego do obracania wiatraka skrzydłami w kierunku wiatru.

(fot. P. Skucha, wrzesień 2013 r.)

Muzeum Młynarstwa w Jaraczu

Wnętrze koźlaka. Widoczna oryginalny sztember i mącznica z inskrypcją na drewnianym licu.

(fot. P. Skucha, wrzesień 2013 r.)

Muzeum Młynarstwa w Jaraczu

Fragment mechanizmu napędowego wiatraka.
(fot. P. Skucha, wrzesień 2013 r.)

Muzeum Młynarstwa w Jaraczu

Eksponowana pod zadaszeniem podwalina oraz kozioł  niezachowanego wiatraka koźlaka.

(fot. P. Skucha, wrzesień 2013 r.)

Muzeum Młynarstwa w Jaraczu

Elementy konstrukcji i napędu niezachowanego koźlaka.

(fot. P. Skucha, wrzesień 2013 r.)

Muzeum Młynarstwa w Jaraczu
(fot. P. Skucha, wrzesień 2013 r.)

Muzeum Młynarstwa w Jaraczu

Eksponowane w części plenerowej kamienie młyńskie.

(fot. P. Skucha, wrzesień 2013 r.)


(fot. P. Skucha, wrzesień 2013 r.)

Muzeum Młynarstwa w Jaraczu

Wnętrze dawnej stajni zaadapatowane na ekspozycję dotyczącą historii tradycyjnego przetwórstwa zbożowego.

(fot. P. Skucha, wrzesień 2013 r.)

Muzeum Młynarstwa w Jaraczu

Eksponowana w plenerze maszyna parowa - generator energii elektrycznej.

(fot. P. Skucha, wrzesień 2013 r.)

Muzeum Młynarstwa w Jaraczu

Prezentowany we wnętrzu dawnej stajni śrutownik produkcji H. Cegielski Towarzystwo Akcyjne Poznań.

(fot. P. Skucha, wrzesień 2013 r.)

Muzeum Młynarstwa w Jaraczu

Stępy - ekspozycja wewnątrz dawnej stajni.
(fot. P. Skucha, wrzesień 2013 r.)

Muzeum Młynarstwa w Jaraczu

Żarna rotacyjne kłodowe z Radzionkowa w woj. lubuskim - przywiezione przez przesiedleńców z Wołynia.
(fot. P. Skucha, wrzesień 2013 r.)


czwartek, 12 września 2013
niedziela, 25 grudnia 2011

Deficyt czasu powoduje, że od kilku miesięcy zaniedbuję zabytkowo.blox.pl. To oczywiście nie oznacza  braku aktywności na polu eksploracji zabytków. Zapewniam, że pasja się rozwija, a konsekwencja w działaniu przynosi  efekty.  Temat, któremu poświęcony jest niniejszy blog jest bardzo szeroki. Profesjonalne i rzetelne ogarnięcie rozległego zakresu przedmiotowej tematyki jest niemożliwe.  Ta sytuacja naturalnie wymusza skupienie się na konkretnych i najbardziej frapujących wątkach. Nie ukrywam, że najwięcej uwagi poświęciłem zabytkom techniki i architektury obronnej, a w szczególności zabytkowej inżynierii i architekturze kolejowej oraz zabytkom młynarstwa wodnego. Dlatego przewiduję, że blog będzie przede wszystkim poświęcony tym dziedzinom. Sądząc po odzewie na dotychczas opublikowany materiał, zauważam, że dużym zainteresowaniem cieszy się także tradycyjne budownictwo drewniane, a przede wszystkim stare chałupy. Jest to temat pozornie popularny, ale tak naprawdę wciąż bardzo słabo opisany. W związku z tym obiecuję, że dokumentując odnalezione budynki nie omieszkam umieszczać tutaj ich zdjęć opatrzonych tak jak dotąd krótkim komentarzem. 

Powiększający się zasób materiałów dopinguje do opracowania monografii książkowej. Sytuacja powoli do tego dojrzewa. Póki co regularnie powstają teksty na temat historycznych obiektów kolejowych w Małopolsce. Część z nich jest publikowana w miesięczniku społeczno – kulturalnym „Kraków”, do lektury którego zachęcam.

Otrzymuję regularnie maile z informacjami o rozmaitych obiektach, zapytania a nawet telefony od osób zatroskanych o los wartościowych i historycznych budynków.  Przepraszam wszystkich, którym nie odpowiedziałem ale zwyczajnie brakuje na to czasu. Z tego samego powodu to co tutaj zamieszczam to tylko niewielka część rezultatów eksploracji i wypraw terenowych. Zabytkowo.blox.pl zaledwie sygnalizuje temat i inspiruje do samodzielnych poszukiwań.

Tym razem proponuję spojrzeć na wspaniały i wciąż czynny zabytek młynarstwa – młyn wodny w Ratajowie pod Słomnikami. Obiekt zasilany jest wodą ze Szreniawy. Jej aktualne koryto stanowiło kiedyś kanał młynówki odgałęziający się od głównego nurtu rzeki.

Czterokondygnacyjna część ceglana powstała w 1904 r. natomiast trzykondygnacyjny drewniany budynek o konstrukcji słupowej pochodzi z lat 30 – tych XX wieku. Przylegająca do starego młyna komora turbinowa była kilkakrotnie przebudowywana. Jej obecny kształt to efekt współczesnych modernizacji. Stawidło i komora betonowe. Przy śluzie współczesna betonowa przepławka dla ryb. Młyn funkcjonuje jako wodno – elektryczny. Jest wyposażony w pionową turbinę Francisa wyprodukowaną w firmie Kryżela i Wojakowskiego w Radomsku. Konstrukcja śluzy oparta na stalowej kratownicy posiada trzy zasuwy. Woda spada na turbinę z wysokości 3,5 m.

Wewnątrz zachowało się oryginalne historyczne wyposażenie: mlewnik prod. St. Weigla z Łodzi oraz maszyny czyszczące. 

Młyn charakteryzuje się wyjątkowo piękną i proporcjonalną architekturą typową dla obiektów przemysłowych z pierwszej połowy XX w. Ceglane elewacje starszej części doskonale korespondują z typową dla lat 30 – tych sylwetką budynku drewnianego. Bryła budynków  nie ulegała przebudowom. Istotnym atutem jest fakt, że młyn pozostaje wciąż czynny.

Młyn w ratajowie

(fot. P. Skucha) 

Młyn w Ratajowie

(fot. P. Skucha)

Młyn w Ratajowie

(fot. P. Skucha)


sobota, 21 maja 2011

Poniższe zdjęcia przedstawiają eksponowany w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie młyn wodny pochodzący z miejscowości Sadek. Zabytek pochodzi z II połowy XIX w. Pod jednym dachem umieszczono funkcję młyńską i mieszkalną  Połowa budynku od strony koryta młynówki mieściła oczywiście część przemysłową .

Niestety nie zachowało się oryginalne wyposażenie mlewnika. Na aktualny wizerunek budynku znacznie rzutuje brak koła wodnego, co utrudnia odczytanie pierwotnej funkcji zabytku. Wewnątrz  odtworzono częściowo wyposażenie izby mieszkalnej.

Pod wschodnią elewacją wyeksponowano kamienie młyńskie – bieguny.

 

Młyn z Sadka

( fot. P. Skucha, maj 2011 )

Młyn z Sadka

( fot. P. Skucha, maj 2011 )

Młyn z Sadka

( fot. P. Skucha, maj 2011 )

czwartek, 05 maja 2011

Poniższe zdjęcia przedstawiają nieczynny młyn wodny przy ul. Podgórskiej w Andrychowie. Zachowany budynek powstał w 1860 r. Wraz z usytuowanym po drugiej stronie młynówki i niestety nieistniejącym już tartakiem wodnym stanowił własność rodziny Okrzosów i Kusiów. Młyn, dzieląc losy wielu innych tego typu zakładów został zamknięty na skutek nieprzychylnej polityki państwa w 1955 r. Do końca funkcjonowania był napędzany kołem wodnym nasiębiernym. Architektura młyna wyróżnia się dosyć ciekawym detalem, co w przypadku obiektów przemysłowych o podobnej funkcji i skali zdarzało się rzadko . Elewację północną zdobi kunsztowny portal, ząbkowany gzyms i sztukateria wyobrażająca motywy roślinne. Niestety nie zachowało się wyposażenie wnętrza, co zdaniem gospodarza jest głównym powodem dla jakiego konserwator nie umieszcza obiektu w rejestrze zabytków.

Jedynymi zachowanymi elementami napędu jest eksponowany przed wschodnia elewacją oryginalny wał koła oraz prezentowany w ogrodzie  kamień młyński tzw. „Francuz” wykonany ze znanych i cenionych w przemyśle młynarskim kamieni sprowadzanych z terenu Francji.

Zachowany murowany budynek młyna, drożna lecz wypłycona młynówka, fundamenty budynku tartaku wodnego, grobla oraz spiętrzenie wody na dawnym stawie.

Budynek młyna stanowi część niezwykle osobliwego prywatnego muzeum, poświęconego historii i kulturze Andrychowa. Obok we wnętrzach budynku mieszkalnego eksponowane są bogate zbiory historycznych przedmiotów codziennego użytku, dokumentów, obrazów i wyposażenia wnętrz. W osobnym budynku zgromadzono pamiątki dotyczące kultury andrychowskich Żydów.

Muzeum Historyczno Etnograficzne w Andrychowie jest udostępnione do zwiedzania po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem – panem Edwardem Wincentym Szlagorem.

Polecam stronę Muzeum: http://www.muzeum.andrychow.pl

Młyn w Andrychowie

Budynek młyna z 1860 r. Widok od strony młynówki. (fot. P. Skucha, kwiecień 2011 r.)

Młyn w AndrychowieZachowany oryginalny wał koła młyńskiego, eksponowany pod wschodnią elewacją. (fot. P. Skucha, kwiecień 2011 r.)

Młyn w Andrychowie

Budynek młyna od strony młynówki. Widoczny zamurowany otwór, wktórym osadzony był wał koła.(fot. P. Skucha, kwiecień 2011 r.)

Młyn w Andrychowie

Okienko w elewacji wschodniej budynku młyna. (fot. P. Skucha, kwiecień 2011 r.)

Młyn w Andrychowie

Dekorowany portal wejściowy w elewacji północnej. (fot. P. Skucha, kwiecień 2011 r.)

Młyn w Andrychowie

Zachowany oryginalny biegun  - "Francuz" z widocznym otworem na osadzenie paprzycy oraz zaokrąglonymi ryflami usprawniającymi proces przemiału. (fot. P. Skucha, kwiecień 2011 r.)

poniedziałek, 18 kwietnia 2011

Młyn w Szreniawie

Młyn w Szreniawie, widok od strony młynówki. Fot. P. Skucha, kwiecień 2011 r.

Młyn w Szreniawie koło Proszowic należy do najpiękniejszych, najlepiej zachowanych najbardziej malowniczych i najciekawszych zabytków młynarstwa w Małopolsce. Powstał jako młyn wodny na przełomie XIX i XX w. na młynówce odgałęziającej się od koryta rzeki Szreniawy. Budynek drewniany o konstrukcji słupowej, trzykondygnacyjny, posadowiony na fundamentach betonowych, a w części nad korytem młynówki na wysokich betonowych słupach, które być może zostały wprowadzone w trakcie przebudowy młyna (data 22.XI.1958 umieszczona na betonowym murku przy stawidle). Początkowo stanowił własność żydowską. Obok młyna zachowany jest murowany z cegły budynek mieszalni mąki a po drugiej stronie podwórka dom młynarza. Malowniczości dodaje omszone drewniane stawidło oraz komora turbinowa mieszcząca czynną turbinę pionową Francisa. Obok betonowy jaz spiętrzający wodę młynówki.

Wewnątrz zachowało się oryginalne wyposażenie: mlewniki walcowe umieszczone w historycznych zabudowach prod. węgierskiej (GANZ DANUBIUS Budapest) i rosyjskiej, odsiewacze cylindryczne oraz wialnia i krajalnica do kaszy.

Młyn pozostaje autentycznym i co ważne czynnym zabytkiem techniki. Nadal dokonuje przemiału napędzany siłą wody. Odwiedziwszy młyn spotkałem się z ogromną życzliwością jego gospodarzy, którzy udostępnili wnętrze zabytku, zaprezentowali maszyny i przedstawili proces produkcji mąki. Obiekt figuruje na utworzonym w 2003 r. szlaku rowerowym  „Młynów Doliny Szreniawy”.

Młyn w Szreniawie

Fot. P. Skucha, kwiecień 2011 r.

Młyn w Szreniawie

Widok na drewniane stawidło i komorę turbinową. Fot. P. Skucha, kwiecień 2011 r.

Młyn w Szreniawie

Przylegający do młyna budynek mieszalni mąki. Fot. P. Skucha, kwiecień 2011 r.

Młyn w Szreniawie

Historyczna obudowa walca. Fot. P. Skucha, kwiecień 2011 r.

Młyn w Szreniawie

Fot. P. Skucha, kwiecień 2011 r.

Młyn w Szreniawie

Wnętrze młyna. Fot. P. Skucha, kwiecień 2011 r.

W sąsiedztwie młyna znajduje się budynek stacji Szreniawa; wąskotorowej kolejki dojazdowej wybudowanej na odcinku Kazimierza Wielka – Posądza w latach 20 – tych XX w., a zlikwidowanej ostatecznie w 1996 r. Spiętrzenie wody na jazie młyna służyło także do zaopatrywania stacji pomp przy stacji kolejki.


poniedziałek, 12 lipca 2010

Młyn Tarnówki w Grodzisku należy do 12 zachowanych zabytków młynarstwa wodnego na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Na przełomie XIX i XX w. na całej długości Prądnika pracowało około 40 młynów wodnych. Biorąc pod uwagę całkowitą długość rzeki, która wynosi zaledwie 33,3 km była to ilość pokaźna. Wynikało to z rolniczego charakteru okolicznych terenów i dużego zapotrzebowania na przemysł zbożowy, bliskości Krakowa i tym samym większych możliwości zbytu ale też ze spokojnego charakteru rzeki, która rzadko wylewała stwarzając dogodne warunki do jej wykorzystywania w przemyśle. Ojcowski Park Narodowy stanowi swoisty skansen dawnych młynów. W całej Małopolsce, którą już dosyć wnikliwie spenetrowałem w poszukiwaniu zabytków młynarstwa nie ma takiego nagromadzenia ciekawych i świetnie zachowanych obiektów jak w rejonie Ojcowa. Ponadto architektura osad młyńskich w Dolinie Prądnika jest dosyć różnorodna. Reprezentują ją zarówno drewniane budynki zrębowe, jak też kamienne i ceglane. W młynie Natkańca w Pieskowej Skale istnieje (niestety w stanie agonalnym) jedno z zaledwie kilku zachowanych w całej Małopolsce kół wodnych.

Młyn Tarnówki powstał w połowie XIX w. na miejscu gdzie młyn wodny działał już w wieku XV! Obiekt posiada doskonale zachowane wyposażenie wnętrza, w tym przedwojenne walce. Napęd z koła wodnego przebudowano na turbinę. Stawidło betonowe. Młynówka drożna, stanowi odnogę Prądnika.

Właściciele w przyległym budynku prowadzą gospodarstwo agroturystyczne dbając przy okazji o swój osobliwy zabytek.

Kontakt:

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE "W MŁYNIE"
LUCYNA KNAPIK
MŁYN TARNÓWKI 
Grodzisko 20A k./Ojcowa 
32-043 Skała 
tel. (012) 389 20 84

Młyn Tarnówki, Grodzisko, Ojców(fot. P. Skucha, 2008 r.)

Młyn Tarnówki, Grodzisko, Ojców

(fot. P. Skucha, 2008 r.)

Młyn Tarnówki, Grodzisko, Ojców

(fot. P. Skucha, 2008 r.)

Młyn Tarnówki, Grodzisko, Ojców

(fot. P. Skucha, 2008 r.)

Młyn Tarnówki, Grodzisko, Ojców

(fot. P. Skucha, 2008 r.)

Młyn Tarnówki, Grodzisko, Ojców(fot. P. Skucha, 2008 r.)

Młyn Tarnówki, Grodzisko, Ojców

(fot. P. Skucha, 2008 r.)

wtorek, 22 czerwca 2010

Młyn Jędrów

Młyn wodny zbożowy „Jędrów” znajduje się przy ul. Koszykowej w granicach administracyjnych miasta Suchedniów ( Woj. Świętokrzyskie ),

Obiekt powstał nad rzeką Kamionką, na miejscu dawnej kuźnicy, której początki sięgają 1530 r. Wiadomo, że w 1578 r. kuźnicę napędzały trzy koła wodne. W 1799 r. obok kuźnicy funkcjonowała stalownia, fryszerka i kowalicha. Równolegle od pierwszej połowy XVIII w. w zakładzie była wzmiankowana również „dymarka”, która działała jeszcze w latach 1797-1806. Według przekazów kuźnica pracowała do drugiej połowy XIX w.[1]

W 1859 r. na terenie kuźnicy wybudowano drewniany młyn wodny, który spłonął w 1863 r. Po odbudowie młyn wyposażono w walce sprowadzone z Warszawy.

W 1911 r. na miejscu młyna o konstrukcji drewnianej wybudowano młyn zachowany do dzisiaj. Mielnik był początkowo napędzany kołem wodnym nasiębiernym, które później w ramach modernizacji zastąpiono turbiną Francisa o osi poziomej. Zakład posiadał jedno złożenie kamieni młyńskich i dwie pary walców.[2]

(…) „Około 1900 (1911?) roku Maksymilian Ożdżeński zbudował nowy młyn wodno-parowy i tartak. Sprowadził ze Szwajcarii ekonomiczną turbinę wodną, a z Moskwy prądnicę wytwarzającą prąd 110 volt. Nad Kamionką zbudował nowy most dla furmanek i pieszych.”[3]

 

Zachowany budynek młyna jest czterokondygnacyjny i posiada pogrążony względem drogi parter (przyziemie), dwa piętra i wysokie poddasze użytkowe. Narys budynku oparty jest na rzucie prostokąta wpisanego w kąt prosty utworzony przez oś rzeki i prostopadłej do jej koryta grobli komunikacyjnej.

Dach jest dwuspadowy kryty na zakładkę prostokątną dachówką betonową. Więźba dachowa opiera się na wysokich ścianach kolankowych, w których znajdują się niskie otwory okienne. Poziom parapetów tych okien zlicowany jest z poziomem posadzki poddasza.

Od strony wschodniej znajduje się dwukondygnacyjny ceglany ganek wejściowy. Dostęp na poziom pierwszego piętra ganku umożliwiały niezachowane drewniane schody. Wejście z poziomu drogi prowadzi na drugie piętro przez dobudowaną sień o konstrukcji drewnianej. Obok sieni istniały także dwubiegowe schody zewnętrzne prowadzące na poziom poddasza.

Na uwagę zasługują sklepione łukowate nadproża otworów okiennych i ujęte w ozdobne tonda dodatkowe okrągłe okienka w ścianach szczytowych, które doświetlają poddasze oraz stryszek nad sienią wejściową. Elewacje porządkują gzymsy międzykondygnacyjne oraz proste pilastry.

Stolarka okienna i drzwiowa zachowała się w większości otworów jednak w stanie złym i znacznie zdekompletowanym.

W nasypie grobli komunikacyjnej znajdowały się urządzenia hydrotechniczne, w tym jaz spiętrzający wodę,  przy czym w osi głównego koryta rzeki funkcjonował upust jałowy. Wodę do turbiny doprowadzał upust roboczy usytuowany w przepuście pod drogą.

 

Młyn posiadał reakcyjną turbinę Francisa o osi poziomej. Do dzisiaj w komorze ukrytego pod drogą przepustu widoczny jest aparat nastawczy łopatek kierowniczych dolotu wody do wirnika.[4] Woda zasilająca turbinę była odprowadzana kanałem znajdującym się pod budynkiem młyna.

            We wschodniej części osady młyńskiej zachował się dom mieszkalny rodziny młynarskiej.

Pierwotnie do budynku mielnika od strony północnej przylegała niezachowana do dzisiaj murowana parterowa przybudówka.

Po południowej stronie drogi znajdował się kompleks stawów wydzielonych wąskimi groblami. Spiętrzone wody Kamionki stanowiły rezerwuar wody dla potrzeb młyna, natomiast stawy położone na zachodnim brzegu rzeki były wykorzystywane do hodowli ryb.  

Jeszcze w latach 50 – tych XX w. rzeczoznawcy hydrotechnicy ocenili stan obiektu jako kompletny.[5]

 Początkowo młyn należał do rodziny Wieczorskich. Kolejnym właścicielem był Maksymilian Ożdżeński – zięć Wieczorskiego.

Podczas okupacji niemieckiej młyn był oficjalnie zamknięty, ale podobnie jak w przypadku innych mielników nad Kamionką, konspiracyjnie uruchamiano przemiał nocą. Po zakończeniu II wojny światowej młyn i sąsiadujący z nim tartak nie został uruchomiony.

W 1961 r. osada młyńska Ożdżeńskich została sprzedana Feliksowi Góreckiemu.[6] Ostatnie dekady to okres powolnej degradacji obiektu, wynikającej przede wszystkim z braku użytkowania.

W 2013 r. sukcesywnie niszczejący pustostan sprzedano nowym właścicielom, którzy wkrótce rozpoczęli kompleksowe prace renowacyjne i adaptacyjne.

Biorąc pod uwagę walory architektury młyna, malowniczy krajobraz oraz stan zachowania urządzeń hydrotechnicznych, można stwierdzić że Młyn Jędrów należy do najciekawszych zabytków młynarstwa wodnego na Kielecczyźnie.

W ostatnich latach, po nabyciu obiektu przez nowego właściciela sytuacja młyna uległa radykalnej poprawie. Obecny właściciel prowadzi prace rewitalizacyjne, polegające na kompleksowej renowacji budynku młyna, adaptacji i ponownego (choć okazyjnego) uruchomienia mielnika! Inwestycja zasługuje ze wszech miar na uwagę i uznanie. W czasach, gdy na naszych oczach bezpowrotnie giną ostatnie zabytki młynarstwa, byłby to jeden z nielicznych przykładów przywrócenia funkcji nieczynnego młyna wodnego w skali kraju. Tym samym w ostatniej chwili uratowana zostałaby wielowiekowa tradycja młynarstwa wodnego nad Kamionką.

 


[1] J. Janiec, P. Kardyś, R. Sowa, A. Staśkowiak, K. Zemeła, Powiat Skarżyski – miejsca cenne przyrodniczo i historycznie, Światowid, Kielce 2007, str. 140

[2] S. Piasta, Leksykon Suchedniowa, Towarzystwo Przyjaciół Suchedniowa, Suchedniów 2012, str. 231-232

[3] Młyn Jędrów i jego mieszkańcy, na podstawie wspomnień Artura Wentkowskiego, http://naszsuchedniow.blogspot.com, na dzień 09.05.2015

[4] Z. Ziółkowski, z korespondencji prywatnej.

[5] W. Białek, Młyny Wodne – Echa Historii i Stan Obecny, http://skarzysko.org, na dzień 26.12.2009

[6] Młyn Jędrów i jego mieszkańcy, na podstawie wspomnień Artura Wentkowskiego, http://naszsuchedniow.blogspot.com, na dzień 09.05.2015 

Młyn w Jędrowie, Suchedniów, młyn( fot. P. Skucha, marzec 2008 r. )

Młyn w Jędrowie, Suchedniów, młyn( fot. P. Skucha, marzec 2008 r. )

Młyn w Jędrowie, Suchedniów, młyn( fot. P. Skucha, marzec 2008 r. )

Młyn w Jędrowie, Suchedniów, młyn( fot. P. Skucha, marzec 2008 r. )

Młyn w Jędrowie, Suchedniów, młyn( fot. P. Skucha, marzec 2008 r. )

Młyn w Jędrowie, Suchedniów, młyn

( fot. P. Skucha, marzec 2008 r. )

Młyn w Jędrowie, Suchedniów, młyn

( fot. P. Skucha, marzec 2008 r. )

poniedziałek, 17 maja 2010

Przedstawiam młyn nad rzeką Szreniawą w Kacicach pod Miechowem. Obiekt pochodzi z początku XX w. Został wybudowany jako młyn wodny z napędem na koło. Następnie  przebudowano napęd na turbinę pionową Francisa a kolejna modernizacja  przyniosła wprowadzenie napędu wodno - elektrycznego. Budynek posiada trzy kondygnacje, w tym dwie dolne murowane i górną drewnianą o konstrukcji słupowej. Oddzielny, niski, usytuowany tuż nad korytem rzeki budynek drewniany o konstrukcji słupowej mieści turbonownię. Charakterystyczny jest wał napędowy, który został doprowadzony z turbinowni do młyna bez zadaszenia. Młyn jest wyposażony w mlewniki walcowe wyprodukowane w  A. Kryżel i J. Wojakowski - fabryka Maszyn i Odlewni Żelaza w Radomsku w 1940 r.

Na elewacji młyna zachowała się tabliczka upamiętniająca powódź do jakiej doszło 22 maja 1937 r. po nagłej i bardzo intensywnej burzy. Wówczas woda opadowa z niezalesionych wzgórz Wyżyny Miechowskiej  spływała rwącymi potokami wprost do Szreniawy niosąc ze sobą pokłady błota i napotykanych po drodze gałęzi. Rzeka szybko wystapiła z brzegów zalewając zabudowania pobliskiego Falniowa, Biskupic, Kacic i Słomnik.

Młyn w Kacicach należy do najpiękniejszych zabytków architektury młynarskiej w Małopolsce. W porównaniu do innych młynów w dorzeczu Szreniawy wyróżnia się też charakterystyczną, wysoką, pełną uroku bryłą, dzięki której do złudzenia przypomina kasztel obronny.

młyn w Kacicach( fot. P. Skucha, marzec 2008 r.)

młyn w Kacicach( fot. P. Skucha, marzec 2008 r.)

młyn w Kacicach( fot. P. Skucha, marzec 2008 r.)

młyn w Kacicach( fot. P. Skucha, marzec 2008 r.)

młyn w Kacicach

( fot. P. Skucha, marzec 2008 r.)

 
1 , 2