Blog ma na celu popularyzację zagadnień związanych z zabytkową architekturą, krajobrazem kulturowym i problematyką ochrony, konserwacji oraz adaptacji obiektów zabytkowych.
O autorze
Zakładki:
KONTAKT: Piotr Skucha, e-mail: pskucha@wp.pl
Kopiowanie, publikowanie i wykorzystywanie treści zamieszczonych na niniejszym blogu bez wcześniejszej konsultacji z jego autorem jest absolutnie zabronione!
Kopiowanie zdjęć lub ich fragmentów bez zgody autora jest zabronione. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
ARCHITEKTURA MILITARIS:
CZASOPISMA:
DEFINICJE:
INSTYTUCJE:
KONSERWACJA ZABYTKÓW
PARKI KULTUROWE:
SKANSENY I MUZEA:
STRONY O ZABYTKACH:
STRONY PRZYJACIÓŁ I INNE GODNE POLECENIA:
URZĘDY:
WYBITNE POSTACIE:
ZABYTKI TECHNIKI:
ZABYTKOWA KOLEJ:

o mnie

środa, 29 kwietnia 2009

Urodziłem się w styczniu 1980 r. w Krakowie, pod znakiem koziorożca. Z zawodu jestem architektem. Interesuję się głównie problematyką badań, rewaloryzacji, adaptacji i rewitalizacji zabytków oraz krajobrazu kulturowego.


W grudniu 2004 r. ukończyłem Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej. W ukierunkowaniu pasji pomogły mi m.in. niezapomniane wykłady prof. Wiktora Zina oraz uczestnictwo w fakultecie Architektura Militaris prowadzonego przez prof. Janusza Bogdanowskiego.

Podczas trwania studiów, podejmowałem tematy zaliczeniowe związane z interesującymi mnie zagadnieniami ( m.in. „Dokumentacja i wnioski konserwatorskie dot. zabytkowego młyna wodnego w Raciborowicach”, „Wnioski konserwatorskie oraz projekt zagospodarowania fortu Luneta Warszawska”, „Inwentaryzacja i wnioski konserwatorskie dot. historycznych detali architektonicznych w otoczeniu wiaduktu kolejowego przy ul. Kamiennej”, „Uwagi dotyczące zagospodarowania i konserwacji zabytków dzielnicy Nowa Huta”,  „Przemiany i ochrona krajobrazu nad ujściem Dłubni do Wisły” ).

Ukoronowaniem studiów była obszerna i wielowątkowa praca dyplomowa pt: Park Kulturowy „Mogiła”, obejmująca przede wszystkim projekt rewitalizacji i adaptacji fortu 49 ½ a „Mogiła” na schronisko turystyczne oraz rewitalizację otoczenia Kopca Wandy, rekompozycję zieleni oraz reorganizację układu komunikacyjnego  w obrębie dawnej wsi Mogiła.

Prace nad projektem prowadziłem pod kierunkiem prof. zw. dr hab. inż. arch. Aleksandra Böhma.

Projekt Parku Kulturowego „Mogiła” był eksponowany na wystawach z cyklu „Zrozumieć miasto”,  a w 2006 r. jego kluczowa część dotycząca adaptacji fortu 49 1/2a decyzją Rady Miasta Krakowa została zaakceptowana i wstępnie przeznaczona do realizacji w ramach obchodów jubileuszu 750 - lecia lokacji Krakowa.


Oprócz prac zaliczeniowych związanych z harmonogramem studiów, prywatnie w związku ze swoimi  zainteresowaniami opracowywałem m.in. projekty i dokumentacje techniczne rekonstrukcji zabudowań drewnianych z okresu wczesnego średniowiecza dla potrzeb planowanego skansenu oraz dokumentację historycznych obiektów obronnych (Twierdza Kraków, Twierdza Przemyśl, Twierdza Pola, Linia Mołotowa, niemieckie fortyfikacje polowe w Małopolsce i w Górach Świętokrzyskich, austro – węgierskie fortyfikacje polowe w Beskidach).


Od 2005 r. działam aktywnie w lokalnej grupie  Społecznych Opiekunów Zabytków przy Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida opiekując się fortem 49 ½ a Mogiła w Nowej Hucie.

Poza pracą zawodową, w ramach swoich pasji wciąż konsekwentnie badam i dokumentuję obiekty zabytkowe znajdujące się głównie na terenie Małopolski.

W centrum zainteresowania znajdują się przede wszystkim dawne młyny wodne oraz historyczna architektura i infrastruktura kolejowa. Ponadto zabudowa drewniana, historyczna architektura przemysłowa, zabytki inżynierii miejskiej oraz architektury obronnej.

W ostatnich latach odnalazłem, udokumentowałem i zgromadziłem informacje na temat około 80 dawnych młynów wodnych w granicach Województwa Małopolskiego! Czy to dużo? Absolutnie nie, skoro nad samym tylko Prądnikiem i w obrębie jego skromnego dorzecza (około 40 km.) jeszcze na początku lat 80 – tych XX w. istniało około 30 młynów!   W zdecydowanej większości nieczynnych lub zachowanych w części, ale nadal istniejących. Dzisiaj po większości z nich pozostały jedynie nieczytelne ślady.

W efekcie odkrywania młynów powstała bardzo bogata dokumentacja fotograficzna opatrzona opisami, a w wielu przypadkach także reprodukcjami starych dokumentów.

Zgromadziłem również wyczerpującą dokumentację na temat zabytkowej infrastruktury i architektury kolejowej głównie w Województwie  Małopolskim i Świętokrzyskim ( w tym: budynki dworców, obiekty socjalne, kolonie kolejarskie, dawne parowozownie, obiekty warsztatowo – magazynowe, infrastruktura techniczna, mosty, wiadukty, przepusty itp. ).

Obcując z archiwalnymi wydawnictwami w bibliotekach naukowych trafiam  na wiele dodatkowych danych dotyczących badanych przez mnie obiektów, co pozwala sukcesywnie poszerzać i  uzupełniać dokumentację. Na tym polu szczególnie cenne są artykuły ze starych gazet, ryciny z XIX - wiecznych czasopism i dawne katalogi zabytków. Następnie ich treść należy zweryfikować w terenie. I wtedy często zdarza się niespodzianka. Okazuje się, że w miejscu działającego jeszcze w latach 60 – tych XX w. młyna szumią gęste zarośla lub istnieje ogrodzona wysokim parkanem prywatna posesja. Wówczas pozostaje odkrywanie ostatnich śladów, analiza rzeźby terenu i układu zieleni.

Do dawnych młynów i zabytkowej kolei posiadam szczególny sentyment. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację tych obiektów i ich stale pogarszający się stan techniczny, zdałem sobie sprawę, że to ostatnie chwile aby uwiecznić te wspaniałości na zdjęciach, zebrać informacje od sędziwych mieszkańców i skompletować dane. Poza tym o ile, zabytki architektury obronnej czy sakralnej cieszą się dużym zainteresowaniem, są zewsząd opisywane i rewaloryzowane, o tyle o starych nieczynnych młynach jakby zapomniano. Podobnie jest z zabytkowymi obiektami kolejowymi. Wystarczy przejrzeć rejestr zabytków Województwa Małopolskiego czy Świętokrzyskiego aby przekonać się jak niewiele uwagi poświęcono powyższym. Za kilka lat może być już za późno. Dlatego eksplorację historycznych młynów i szlaków kolejowych traktuję poniekąd jako priorytet i społeczną misję. A przy okazji niedzielnych wypraw zdarza się też spotkać i uwiecznić dawną kuźnię, zrujnowaną cegielnię czy osobliwą powykrzywianą drewnianą chałupę. Wyniki badań w miarę możliwości staram się opisywać. Mam nadzieję, że z czasem powstanie obszerna i wyczerpująca publikacja.


Oczywiście skromne ramy bloga nie pozwalają na rzetelne i wyczerpujące przedstawienie tematów. Dlatego, to co tu publikuję to jedynie namiastka rzeczywistej dokumentacji. Zamieszczam krótkie informacje i uwagi na temat różnych obiektów. Kolejność zdjęć i tematy postów są raczej przypadkowe niż zaplanowane. Dlatego traktuj to bardziej jako inspirację niż fachowy przewodnik. Zainteresowanym szczegółami polecam kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Ważniejsze opracowania i publikacje:

 1. „Przemiany i ochrona krajobrazu nad ujściem Dłubni do Wisły” ( 2002 r. )
 2. „Uwagi dotyczące zagospodarowania i konserwacji zabytków dzielnicy Nowa Huta”
  ( 2002 r. ).
 3. „Niemiecka architektura, budownictwo i gospodarka przestrzenna w Krakowie- wizje, realizacje, spuścizna” ( opr. 2003, uzupełnione w 2007r.)
 4. „W labiryncie Nowej Huty” – artykuł w magazynie „Lodołamacz”, ( wrzesień 2005 r. )
 5. „Fort 49 ½ a Mogiła” – artykuł w  Miesięczniku Społeczno Kulturalnym  „Kraków”, ( listopad 2005 r.)
 6. „Koleją żelazną do Kocmyrzowa” – magazyn „Lodołamacz”, ( czerwiec 2006 r. )
 7. „Fort 49 ½ a Mogiła – Atlas Twierdzy Kraków, Tom 20”. Publikacja wydana przez Wydział Konserwacji Zabytków Urzędu Miasta Krakowa w 2006 r.
 8. „Kolej cyrkumwalacyjna – historia i wpływ na rzeźbę urbanistyczną Krakowa” (listopad 2007 r.)
 9. "Ostatni lot - wspomnienie w 75 rocznicę katastrofy", Gazeta Suchedniowska, Maj 2008 r.
 10. „Dworzec Towarowy – zabytkowa baza logistyczna w Krakowie” ( lipiec 2009 r. ).
 11. „Historyczna architektura i infrastruktura kolejowa w Województwie Małopolskim
  – wykaz i krótka charakterystyka zachowanych obiektów”. ( listopad 2009 r. )
 12. „Bunkier amerykański w Bieżanowie” – artykuł w  Miesięczniku Społeczno Kulturalnym „Kraków”, Nr 1 (63) styczeń 2010.
 13. "Nowe funkcje starego dworca towarowego" - artykuł w Miesieczniku Społeczno Kulturalnym "Kraków", Nr 6 - 8 (68 - 70), czerwiec - sierpień 2010.
 14. "Kolej Krakowsko - Górnośląska" z cyklu: Historyczna architektura i infrastruktura kolejowa w Województwie Małopolskim - wykaz i krótka charakterystyka zachowanych obiektów. ( listopad 2010 r.)
 15. "Kolej cyrkumwallacyjna, czyli pociągiem wzdłuż Alei Trzech Wieszczów" - artykuł w  Miesięczniku Społeczno Kulturalnym „Kraków”, Nr 12 (74) grudzień 2010.
 16. "Most Grzegórzecki" - artykuł w Miesięczniku Społeczno Kulturalnym „Kraków”, Nr 06 (80 ) czerwiec 2011.
 17. "Linia Kraków - Tunel, czyli podróż koleją do lat trzydziestych XX wieku."- artykuł w Miesięczniku Społeczno Kulturalnym „Kraków”, Nr 02 (88 ) luty 2012.

 

OFERTA

Wykonuję:

 1. Rzetelne inwentaryzacje architektoniczne lokali i budynków. Ceny 5-18zł/m2
 2. Wnioski konserwatorskie dla zabytków architektury i historycznych zespołów urbanistycznych.
 3. Programy prac konserwatorskich dla zabytków architektury.
 4. Karty ewidencyjne zabytków ( białe karty)
 5. Kwerendy archiwalne oraz dokumentacja budynków i zespołów zabytkowych
 6. Dokumentację i opisy zabytków architektury.
 7. Wnioski o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 8. Ekspertyzy ornitologiczne budynków (kwalifikacje eksperta ornitologa).

 Zapraszam na stronę: www.fortalicja.pl

Kontakt:

mgr inż. arch. Piotr Skucha

tel: 691-750-125

e-mail: pskucha@fortalicja.pl

mgr inż. arch. Monika Grabowska – Skucha

tel:517-458-428

e-mail: monika.grabowska1@gmail.com